Misskreditering av företag

FRÅGA
HejOm man startar en Facebooksida och uppmanar till bojkott av ett livsmedelsföretag och påstår att deras produkter innehåller något det inte gör enligt tillverkaren, är inte det olagligt o straffbart?
SVAR

Hej!

Tack för Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det mest närliggande brottet är förmodligen förtal som regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det krävs dock att den utpekade är en levande person för att det ska röra sig om förtal. Således är det inte brottsligt att ''förtala'' ett livsmedelsföretag eller andra juridiska personer. Det finns utredningar och förslag om att införa sådan lagstiftning men än så länge existerar ingen sådan.

Saken är dock aningen annorlunda om ett företag skulle påstå negativa saker om och/eller uppmana till bojkott av en konkurrents produkter i sin marknadsföring. Företag får inte i sin marknadsföring misskreditera eller på annat sätt göra nedsättande uttalanden om ett annat företags verksamhet, varumärke, produkter etc (se 18 § femte punkten marknadsföringslagen). Det förutsätts att detta sker inom ramen för företagets marknadsföring, och en Facebooksida skulle enligt en domstol högst troligen utgöra marknadsföring så länge sidan syftar till att gynna företaget ekonomiskt (se 3 § marknadsföringslagen). Lägg dock märke till att dessa förfarande inte är brottsliga utan civilrättsligt otillåtna. Ett företags företrädare kan således inte dömas till fängelse eller böter för dessa gärningar (dock kan företaget ådömas vite eller marknadsstörningsavgift på synnerligen höga belopp).

Av din fråga att döma verkar det emellertid som att Du undrar om det är lagligt för en privatperson som handlar utanför näringsverksamhet att starta en sådan Facebooksida. Som resonemanget ovan visat är alltså detta inte olagligt och ej heller straffbart.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1042)
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?
2020-10-22 Utpekande vid förtal
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier

Alla besvarade frågor (85283)