FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder11/04/2018

Misshandel, skadegörelse, stöld, vad kan straffet bli?

Misshandel i nära förhållande. Man 21 år kvinna 42 år. Båda drogmissbrukare. Mannen påstås ha misshandlat samt slagit sönder inredning.

Polisen har gjort beslag av visst tjuvgods. Mannen häktas efter att granne påkallat pågående brott.

Vad kan påföljande straff bli?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring brott så som misshandel finner du i brottsbalkens tredje kapitel. Utifrån de ytterst få omständigheter jag fått så är det svårt att göra en bedömning utifrån om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter som kan förändra längden på straffet. Det som kan påverka straffet är bland annat gärningsmannens ålder, om gärningsmannen blivit provocerad samt om man varit inblandad i flera brott, 29:e kapitlet brottsbalken (BrB).

Misshandel av normalgraden regleras i 3 kap 5 § BrB. Det högsta straffet för misshandel av normalgraden är 2 år och det lägsta är böter.

När det gäller skadan på kvinnans inredning så är det en skadegörelse enligt 12 kap 1 § BrB. Det högsta straffet här är 2 år.

Vad gäller stöldgodset är det också svårt att göra en bedömning av hur grovt brottet kan anses vara. Det kan bland annat bero på värdet på sakerna och hur stölden har gått till, exempelvis om det skett genom inbrott eller rån. Stöld av "normalgraden" stadgad i 8 kap 1 § BrB. Även här är det högsta straffet 2 år.

Med tanke på att det skett flera brott utförda av samma gärningsman så är huvudregeln att han kommer få en samlad påföljd, 30 kap 3 § 1 st BrB. Beräkningen av flerfaldiga brott görs i 26 kap 2 § BrB. Detta kallas "asperationsprincipen" och används på det sättet att man värderar det grövsta brottet till fullt straff medan övriga brotten minskas sedan i en fallande skala.

Alltså… om det finns bevisning för samtliga brott och mannen kan dömas för påföljd så kommer det bli en gemensam påföljd. Bedömningen kommer även innefatta eventuella förmildrande eller försvårande omständigheter.


Hoppas du delvis fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?