Misshandel - Rätten till ersättning

FRÅGA
Jag har blivit misshandlat och brytit båda käkbenen hur mycket kan man få i skadestånd från försäkringsbolaget och gärningsmännen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Brottet misshandel regleras i 3 kap 5-6 § § Brottsbalken, se här.

Gradering av misshandel och skadeståndsanspråk
Det finns flera grader av misshandel. Graderingen av misshandel har en betydelse för vilken skadeståndsersättning du ha rätt till. I ditt fall låter det som misshandel 3:5 BrB (av "normal" graden) eller grov misshandel 3:6 BrB. När man bedömer om misshandel är grov ska man beakta alla omständigheter i målet och särskilt ta hänsyn till om våldet var livsfarligt eller om offret tillfogats en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Svår våld mot huvud kan i många fall bedömas som grov misshandel då det är ett våld som rent av kan vara livsfarligt. Hur högt skadestånd som du ska begära kan du få hjälp av åklagaren men det finns även vägledning att få från Brottsoffermyndigheten, se här. Kortfattat kan man säga att man har rätt att kräva ersättning för förutom kostnader och inkomstförlust även för sveda och värk och kränkningsersättning. Man kan yrka på en kränkningsersättning mellan 5000 kronor - 15 000 kronor. Vad som är rimligt att yrka beror som sagt på hur grov misshandel anses vara.

Överfallsersättning från försäkring
Försäkringsersättning är en ersättning som man kan få från sitt överfallsskydd i hemförsäkringen. Denna ersättning kallas för överfallsersättning och är oberoende av skadeståndet. Det behöver inte finnas en dom i målet för att man ska få ersättning, i vissa fall kan man fortfarande ha rätt till överfallsersättning trots att förundersökningen har lagts ned. Det beror lite grann på vad nedläggningsbeslutet beror på. Om nedläggningsbeslutet beror på att det inte går att styrka brott så brukar det dock bli ett avslag på överfallsersättning.

Vilken ersättning du har rätt till beror på försäkringsvillkoren, eftersom ersättningsbeloppet nämligen kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Det är inte du själv som yrkar på ersättning från försäkringsbolaget utan du anmäler händelsen till försäkringsbolaget som utifrån din berättelse och eventuellt underlag som polisanmälan, förundersökning och dom eller nedläggningsbeslut bedömer vilken rätt till ersättning du har rätt till. Brottsrubriceringen i polisanmälan är till stor del avgörande för vilken överfallsersättning man har rätt till från försäkringsbolaget, därav är givetvis även här graderingen av misshandeln av betydelse. Om det är flera gärningsmän som medverkat i misshandeln, om de har använt något tillhygge och om du blivit sjukskriven för dina skador är också omständigheter som vägs in i bedömningen. Överfallsersättning för misshandel från ett försäkringsbolag ligger ungefär mellan 8000 kronor - 70 000 kronor.

I ditt fall skulle jag tippa på att det är tal om en ersättning om minst 12 000 kronor från försäkringen. Vissa försäkringar har en självrisk på 1500 kronor som dras av från ersättningen.

Om du har en olycksfallsförsäkring så kan du även i vissa fall ha rätt till en viss ersättning för att hjälpa till med läkarkostnader som du har haft för skadorna efter överfallet.

Brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten
Det finns en tredje typ av ersättning som man i vissa fall kan ha rätt till efter att man har varit med om ett brott.

Brottsskadeersättning är en ersättning från staten som betalas ut om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och man inte har någon försäkring som täcker skadan. Det är Brottsoffermyndigheten som bedömer rätten till brottsskadeersättning. Mer om detta finner du på Brottsoffermyndighetens hemsida, se här.

Hoppas du fick hjälp av mitt svar!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (195)
2021-07-27 Vad kan man få ersatt efter inbrott?
2021-07-20 Preskriptionstid för skadestånd
2021-07-09 Hur stor brottsskadeersättning får man för sexuellt ofredande?
2021-06-22 Vad kan ett barn få i ersättning för försök till våldtäkt mot barn?

Alla besvarade frågor (94368)