Misshandel och hemfridsbrott samtidigt?

FRÅGA
Hemfridsbrott och olaga intrångOm en person under pågående misshandel mot mig får tillsägelsen att lämna altanen omgående, det upprepas 4-5 gånger, altanen är omgärdad med grind och staket, personen gör ytligare en fysiskt misshandel mot mig på altanen, är det hemfridsbrott och olaga intrång förutom själva misshandeln?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis är det alltid svårt att uttala sig om ifall ett visst brott är begånget. Detta beror ju på att både de objektiva och subjektiva rekvisiten måste vara uppfyllda för att ett brott ska kunna bli aktuellt. De subjektiva rekvisiten, dvs. gärningspersonens uppsåt eller möjligtvis oaktsamhet, blir tyvärr omöjliga för mig att veta om de var uppfyllda eller inte.

Misshandelsbrottet regleras här. I det här fallet verkar det som att de objektiva rekvisiten är uppfyllda, nämligen att någon har tillfogat dig kroppsskada eller smärta. Som tidigare sagts krävs i det här fallet för att misshandelsbrottet ska bli aktuellt någon form av uppsåt från gärningspersonens sida, men det kan jag alltså inte uttala mig om ifall denne hade.

Vad gäller hemfridsbrottet (se här) är de objektiva rekvisiten att en person olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, där också gård innefattas. Olaga intrång blir endast aktuellt om någon intränger eller kvarstannar obehörigen exempelvis i en fabrik eller ett kontor, vilket inte var fallet i din fråga (se här).

Eftersom misshandeln och hemfridsbrottet har olika rekvisit gäller att en person skulle kunna dömas för båda dessa brott trots att de inträffade vid samma tidpunkt. Det ena brottet konsumerar alltså inte det andra.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll