Misshandel i förhållandet - skilsmässa och bodelning

2018-10-09 i Bodelning
FRÅGA
Jag var gift med en utländsk medborgare. Han hade uppehållstillstånd eftersom han var gift med.Efter en bilolycka som hände strax efter att vi gift oss blev jag förlamad och fick ganska mycket pengar. Jag har gett honom VÄLDIGT mycket pengar, men har inte sparat kvitton. Efter att ha misshandlat mig fick han fängelse med påföljande utvisning.Problemet: Nu har jag inte längre råd att ösa pengar över honom. Därför kräver han att få hälften av de tillgångar jag hade när vi skilde oss. Pengar som inte finns eftersom han har fått det mesta. Men jag kan inte bevisa det. Har han, som lever i ett land i Afrika/Asien rätt att kräva något alls?
SVAR

Normalt delas man på giftorättsgods makar emellan vid skilsmässa. Pengarna du har fått efter olyckan antar jag är något slags ersättning för personskada. Sådan ersättning behöver man aldrig dela med sig med maken då det är såpass öronmärkt för den som har tagit emot det, se 10 kap. 2 a § äktenskapsbalken. Det gäller även det som har köpts för pengarna, t.ex. om du har spenderat allt på en bil, en lägenhet eller investerat i aktier.

Allt annat förutom ersättningen ska enligt huvudregeln delas lika mellan er, förenklat uttryckt. Med tanke på misshandeln som har ägt rum i ert förhållande har du goda möjligheter att få till stånd en jämkning av eventuell bodelning. Det medför i så fall att du får behålla en större andel eller till och med hela din förmögenhet, se 12 kap. 1 § äktenskapsbalken.

Att han bor utanför Sverige har ingen betydelse förutom olägenheten det medför honom att tvista i Sverige och i svensk domstol och kostnaderna som det innebär.

Du har alltså goda chanser att få behålla allt. Vi hjälper dig gärna i en eventuell tvist om han bestämmer sig för att driva en process. Hör av dig om det blir aktuellt så kan vi prata mer om det.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2325)
2019-10-14 Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?
2019-10-13 Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning
2019-10-12 Kan man göra en bodelning när det har gått ett år sedan skilsmässan?
2019-10-10 Vilka möjligheter har makar att bo kvar i den gemensamma bostaden vid respektive makes dödsfall?

Alla besvarade frågor (73747)