Missbruk av urkund - påverkar det mitt körkort?

2017-02-11 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej jag snodde min brors id för att komma in på en pubb. Jag blev tagen. Kan det påverka mitt körkort? Jag är 17 år och fyller snart 18
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Eftersom du är över 15 år är du straffmyndig, se brottsbalken (1962:700)(BrB) 1:6. Brottet du gjort dig skyldig till är missbruk av urkund. Ditt fall bör inte klassificeras som grovt. Straffskalan varierar därmed från böter till fängelse sex månader, se BrB 15:12 1 st.

För att bl.a. kunna ge tillståndsmyndigheter nödvändiga uppgifter har polisen ett belastningsregister. Där registreras uppgifter om personer som dömts till påföljd för brott. Även en åklagares beslut att inte väcka åtal p.g.a. gärningsmannens unga ålder registreras, se 1 §, 2 § 1 st. 4 p. och 3 § lag (1998:620) om belastningsregister (BelregL). Nu vet jag inte hur polis och åklagare valt att gå vidare med ditt ärende men även om du enbart fått ett strafföreläggande att godkänna kommer denna uppgift att registreras i belastningsregistret, 3 § 1 p. BelregL och 15 § lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

I ärenden som rör utfärdande av körkortstillstånd och körkort får Transportstyrelsen ha direktåtkomst och rätt att få ut fullständiga uppgifter ur polisens belastningsregister, se 10 § 7 p. och 20 § 1 st. förordning (1999:1134) om belastningsregister. Hur länge dina uppgifter står kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd du ådömts. Uppgift om att du godkänt ett strafföreläggande finns kvar i registret fem år efter godkännandet, se 17 § 9 p. BelregL. Åklagarens beslut att inte väcka åtal står kvar i tre år, se 17 § 11 b, p. BelregL.

Transportstyrelsen har möjlighet att i ditt körkortsärende beakta uppgifter i polisens belastningsuppgifter. Om dessa uppgifter kommer påverka ditt körkort i praktiken kan jag inte svara på, men det kan vara så.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (935)
2021-08-01 Får man köra med ett återkallat körkort?
2021-07-31 Kan mitt körkort återkallas vid upprepade trafikförseelser under kort tid?
2021-07-31 Kan jag göra något för att undvika spärrtid vid hastighetsöverträdelse?
2021-07-31 Ofullständig fråga?

Alla besvarade frågor (94587)