Missbruk av urkund

2020-09-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag åkte i helgen fast för användning av fejklegg. Jag fyller 18 om 2 veckor. Jag erkände direkt men ändå kallades polis osv. Vad kommer hända?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis innehåller framförallt Brottsbalken (1962:700) (BrB) reglerna som aktualiseras i ditt fall.

Missbruk av urkund

Brottet "missbruk av urkund" är aktuellt i ditt fall enligt 15 kap. 12 § BrB. Där framgår att brottet är begånget om en person falskt använt annans identitetshandling, som om det vore sin egen, och det innebär fara i bevishänseende. Att det ska ha inneburit fara i bevishänseende menas att det ska ha funnits risk för vakten du uppvisade den falska identitetshandlingen för, att kunna tro att personen på identitetshandlingen var du. Oavsett om ni är lika varandra eller inte så brukar inte vakterna göra en noggrann kontroll på nattklubbar och därför har ditt handlande inneburit fara i bevishänseende. Brottet kräver dock uppsåt enligt 1 kap. 2§ BrB, d.v.s. avsikt av dig, för att det ska vara begånget. Med anledning av din beskrivning tolkar jag det som att det var din avsikt att använda en falsk identitetshandling.

Konsekvenser vid missbruk av urkund

Brottet har ett relativt lågt straffvärde och påföljderna kan bli antingen böter eller fängelse i högst sex månader. För dig kommer det dock inte fängelse att aktualiseras. Anledningen till detta är att du är 17 år, enligt 29 kap. 7§ BrB. Därför kan påföljden bli ungdomstjänst eller villkorlig dom. Du kan dock få en straffvarning, vilken syns i belastningsregistret i tre år, eller vid en fällande dom kommer domen synas i fem år enligt 17 § p.4 och p.11 lagen (1988:620) om belastningsregister. Även detta är baserat på din unga ålder.

Det finns dock fall där åtal inte väcks enligt 16 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), om du exempelvis får hjälp eller stöd från socialen eller från andra i din omgivning. I dessa fall får du en straffvarning enligt 17 § LUL, om du t.ex. är ostraffad, visat att du ångrar dig eller att du begick brottet förhastat kan bidra till detta enligt 17§ 2 st. och 4 st. LUL. Innan ett sådant beslut kan du dock bli inkallad till Socialnämnden enligt 6 § LUL, där bedömningen om du bör få en straffvarning kan göras av dem.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1530)
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?
2021-05-31 Regler gällande p-skiva
2021-05-31 Pandemilagen och hyra stuga som rymmer många

Alla besvarade frågor (93065)