Minsta uppsägningstid när arbetsgivare säger upp

FRÅGA
Hej. Jag är timvikarie hos en privat brukare och har blivit uppsagd pga brukaren inte ville ha mig kvar av personliga skäl. I mitt anställningsavtal står att läsa att jag har en uppsägningstid på 2 veckor. Min fråga : Gäller inte LAS lagen på 1 månads uppsägning när arbetsgivaren säger upp avtalet ? Jag skulle nämligen ha arbetat 6 arbetspass inom en 4 veckors period men som jag nu inte får betalt för eftersom arbetsgivaren står fast vid en 2 veckors uppsägningsperiod ! Jag är inte fackligt ansluten och behöver hjälp. Tacksam för ert svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppsägning och uppsägningstid regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), men kan även regleras i kollektivavtal. LAS ger dock minimiskyddet för den anställde.

Uppsägnings från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, en uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att bereda arbetstagaren annat arbete (7 § LAS). Saklig grund kan röra sig om antingen arbetsbrist eller saker som är hänförliga till arbetstagaren personligen. Vid uppsägning av personliga skäl får det inte enbart hänföras till omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än 2 månader. Arbetsgivaren måste också förvarna arbetstagaren om uppsägningen minst 2 veckor i förväg (30 § LAS).

Vad som är möjligt när det kommer till uppsägning beror till viss del på vilken anställningsform du har, om du är tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd.

Tillsvidareanställning

Vid tillsvidareanställning så måste anställningen sägas upp för att upphöra att gälla. För både arbetstagare och arbetsgivare gäller som minsta uppsägningstid en månad, arbetstagaren kan även ha rätt till längre uppsägningstid beroende på hur länge denne har varit anställd (se 11 § LAS). Undantag får göras endast om det är till förmån för arbetstagaren, eller om det regleras i kollektivavtal. Om kollektivavtal ej finns har du därmed rätt till en månads uppsägningstid då din arbetsgivare sagt upp.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte något annat har avtalats. Om arbetet pågått i normalfall mer än 12 månader så ska dock arbetsgivaren en månad i förväg lämna besked om att anställningen inte kommer att förlängas.

Därmed om det står att din anställning löper från visst datum till visst datum så är anställningen inte uppsägningsbar från varken arbetsgivaren eller arbetstagarens sida. Om avtal ej träffats om att förtida uppsägning är möjlig så kan anställningen endast avbrytas om arbetstagaren grovt misskött sig eller om arbetsgivaren väsentligen åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Om det däremot står att anställningen löper tillsvidare från visst datum men dock som längst till visst datum så är den uppsägningsbar.

Med andra ord så ska din arbetsgivare inte kunna säga upp dig med en uppsägningstid på 2 veckor och om du är tidsbegränsat anställd så ska du inte kunna bli uppsagd alls inom anställningstiden enligt ditt anställningsavtal, såvida du inte grovt misskött dig.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93196)