Minskning av giftorättsgods kort innan äktenskapsskillnad

2017-03-23 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Min fru har fört ut enorma mängder (minst 800.000) från sitt bankkonto till utländska konton, förmodligen på sin fars, mors eller brors konton under 2016 och 2017 och nu ansökt efter skiljsmässa. Kan jag räkna med dessa pengar i giftorättgodset?MvhAleksander
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i äktenskapsbalken.

Först tänker jag ta upp grundläggande regler kring bodelning vid äktenskapsskillnad (skilsmässa).

9 kap 1 § ÄktB säger att när ett äktenskaps upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. 10 kap 1 § ÄktB, i bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå.

7 kap 1 § ÄktB, en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. I 7 kap 2 § ÄktB kan man se vad som är enskild egendom. Alltså, egendom är giftorättsgods om det inte uttryckligen är enskild egendom genom 7 kap 2 § ÄktB.

Svaret på din fråga beror alltså på huruvida pengarna hon har överfört är enskild egendom eller giftorättsgods. Notera att det inte spelar någon roll vem som äger vilken egendom. Giftorättsgods respektive enskild egendom är endast en klassificering på egendom som man gör vid bodelning.

Jag utgår från att din makes egendom (pengarna hon har fört över) är giftorättsgods. I 11 kap ÄktB har det införts en regel som skyddar den andre maken mot en makes illojala beteende under en viss tidsrymd före en äktenskapsskillnad. Regeln finns närmare bestämt i 11 kap 4 § ÄktB. Den riktar sig mot transaktioner av make inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. Din frus överföringar till släktingar kan räknas som en gåva från henne, en benefik rättshandling utan motprestation.

För att 11 kap 4 § ÄktB ska aktualiseras gäller att din fru ska ha minskat sitt giftorättsgods i ”inte obetydlig omfattning” genom gåva. Man brukar säga att om gåvans värde uppgår till mer än tio procent av makens giftorättsgods (sedan skulder avdragits) är betydlig omfattning. Om värdet av makens egendom är stort kan ett lägre procenttal kunna räcka.

Slutsats

Din frus överföring av 800 000 kr kommer finnas med i beräkningen vid bodelningen om kraven, som jag nämnt ovan, är uppfyllda. Detta även om pengarna faktiskt inte är hennes längre. Det betyder helt enkelt att du kommer att få ut en större del i bodelningen när en hälftendelning görs enligt 11 kap 3 § ÄktB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2875)
2021-09-24 Vem får lägenheten vid upphörandet av ett samboförhållande?
2021-09-24 Vem får lägenheten vid en separation?
2021-09-22 När något har trätt istället för den enskilda egendomen
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?

Alla besvarade frågor (95852)