Minderårigs rättshandslingsförmåga

2014-10-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag (17 år) och min klass ska arrangera en fest för ca 250 pers, vi har då hyrt bussar och jag var den som fick skriva på avtalet. Om någon skulle ha sönder något hålls jag ansvarig. Var står jag om något skulle hända?
SVAR

Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Enligt 9 kapitlet 1 § Föräldrabalken får som huvudregel en person som är under arton år inte ingå avtal. Av samma paragraf framgår dock en rad undantag från detta förbud. Inget av dessa undantag bör emellertid vara aktuellt i din situation. 

Genom att du skrivit under ett avtal som säger att du ska hållas ekonomiskt ansvarig vid den händelse att någon har sönder någonting har du indirekt skrivit under ett avtal som kan leda till att du i framtiden sätts i skuld.

Enligt 13 kapitlet 12 § 1 stycket 1 punkten Föräldrabalken får en förälder som utgör ett omyndigt barns förmyndare inte utan överförmyndarens tillstånd vidta en åtgärd i barnets namn som innebär att barnet sätts i skuld. 

Då dina föräldrar, som jag antar är dina förmyndare (det vill säga de ansvarar för din ekonomi), inte utan överförmyndarens tillstånd kan vidta en åtgärd som innebär att du sätts i skuld så bör knappast Föräldrabalken tillåta att du på egen hand sätter dig i skuld till någon.

Konsekvensen av att du inte haft rätt att sluta avtalet blir enligt 9 kapitlet 6 § Föräldrabalken att överförmyndaren, för att avtalet ska bli giltigt, måste godkänna avtalet. Om överförmyndaren inte godkänner avtalet innebär det att avtalet upplöses. Överförmyndaren kommer med största sannoliket att inte godkänna avtalet, se 13 kapitlet 12 § 3 stycket Föräldrabalken.

För att undvika en krånglig situation skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med personen som du ingått avtal om busshyrning med och förklara att du inte haft rätt att ingå avtalet då du är under arton år. Det är då bra att du även har med dig någon som är myndig som kan gå igenom avtalet och därefter alternativt skriva på det istället för dig.

Hoppas detta ger någon klarhet!

Med vänlig hälsning  

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (5)
2019-07-31 Kan ett avtal vara ogiltigt på grund av utnyttjande av oförstånd?
2019-06-24 Gåva av bostadsrätt
2016-03-27 Möjlighet att frånträda ett distansavtal?
2014-10-13 Minderårigs rättshandslingsförmåga

Alla besvarade frågor (77193)