Minderårigas konsumtion av alkohol

2019-12-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag jag tänkte fira mig själv dagen efter jag fyllt 18 hemma hos mina föräldrar. Om jag låter mina vänner som är 17 år dricka hemmos mig får jag eller mina föräldrar några konsekvenser om dem har med sig eget alkohol?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en minderårig förtär alkohol är inte olagligt i sig. Det är däremot brottsligt att köpa ut eller sälja vin, sprit eller starköl till en person under 20 år (3 kap. 9 § alkohollagen). När det gäller folköl eller dryck upp till 3,5 % alkohol, är åldersgränsen 18 år. Den som bryter mot denna regel genom att langa alkohol till minderårig kan dömas till böter eller fängelse i högst fyra år om brottet är grovt (11 kap. 7 § alkohollagen)

Om polis gör tillslag mot fest, har en polisman har möjlighet att beslagta alkohol som har langats i strid mot förbuden (12 kap. 1 § alkohollagen). Vidare har en polis rätt omhänderta en berusad person om denne inte kan ta hand om sig själv eller innebär en risk och fara för sig själv eller andra (1 kap. 1 § lag om omhändertagande av berusade personer m.m).

När det gäller personerna under 18 år som kommer vistas på festen, har polisen rätt att beslagta all alkoho, eftersom den då införskaffats olagligt. Polisen får även omhänderta personer om de uppfyller ovanstående krav för detta, och om denne är under 18 år kommer polisen att kontakta personens föräldrar.

Sammanfattningsvis kan man därför säga att det är inget brott att anordna en fest där minderåriga dricker, men polisen har rätt att undersöka vidare vilka som har införskaffat alkoholen till de minderåriga. Detta kan leda till påföljd. Se vidare på polisens hemsida där de pedagogiskt beskriver sitt arbete angående langning och den så kallade "Kronobergsmodellen".

http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Narkotika--och-alkoholbrott/Langning-av-alkohol/

Sammanfattningsvis kan därför säga att du och dina föräldrar kan påverkas av en eventuell utredning från polisen, när de utreder vem som har sålt alkohol till minderåriga. Om det inte är ni som har sålt kan ni dock inte straffas för det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82647)