Minderårig som begår trafikbrott och missbruk av urkund

2016-08-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Minderårig som kör bil blir tagen och legitimerar sig med någon annans legitimation.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom din fråga inte formulerar vad du vill ha svar på har jag valt att tolka frågan och svara utifrån min tolkning. Jag tolkar din fråga som så att du vill veta vad det är för brott som har begåtts och påföljd för detta. Jag börjar med att utreda trafikbrottet och kommer sedan att ta upp brottet kopplat till legitimationen.

Då personen är minderårig har den inte körkort. vilket innebär att personen inte har varit berättigad att framföra bilen. Det här brottet kallas för olovlig körning och regleras i 3 § lag om straff för vissa trafikbrott (här). Påföljden för normalgraden av olovlig körning är böter, anses brottet som grovt är påföljden fängelse i högst sex månader.

Med tanke på att personen inte har körkort kan det diskuteras huruvida trafikreglerna följdes. Om personen brast i att köra varsamt och med omsorg till trafikregler och trafikanter kan även vårdslöshet i trafik bli aktuellt, se 1 § lag om straff för vissa trafikbrott (här). Huruvida det här har skett kan jag inte uttala mig om men det kan vara värt att ha i åtanke.

När personen legitimerade sig med en annan persons legitimation begick personen brottet missbruk av urkund, 15 kap. 12 § brottsbalken (här). Normalgraden av missbruk av urkund kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet att anses som grovt är påföljden fängelse i högst två år.

Är personen över 15 år kan personen dömas till ett straff. Dock ger åldern förmildrande omständigheter och kan alltså ge mildare straff. En person under 18 döms endast till fängelse om det föreligger synnerliga skäl och huvudprincipen är att inte döma till fängelse. I det här fallet kommer personen högst troligt att dömas till böter.

Sammanfattningsvis har personen alltså begått brotten olovlig körning och missbruk av urkund, möjligtvis vårdslöshet i trafik men det är svårt för mig att uttala mig om. Påföljden kommer troligtvis att bli böter.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1015)
2020-09-30 Rattfylleri - Körkortsingripande - Vad gäller?
2020-09-30 Trafikbrott som innebär att körkort dras in
2020-09-29 Får man ta upp två parkeringsplatser med husbil?
2020-09-29 Drograttfylla vid passiv rökning

Alla besvarade frågor (84563)