Mina svärföräldrar trakasserar mig - vad kan jag göra?

FRÅGA
Hej vad krävs om man vill anmäla ens svärföräldrar för personangrepp/trakasserier? Samt att som går in i vårt hem när vi inte är hemma? Samt kan man ansöka om besöksförbud mot dom? Sen vill dom anmäla mig för att ha skrivit till min sambos ena kusin, men där lär dom ej komma vidare med, för man kan ju välja att blocka folk på sociala medier, att skriva till någon en gång är inget brott. Om dom gör det kommer mot anmälan att ske
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att beklaga att ni befinner er i en så pass svår situation med era svärföräldrar. Jag ska göra mitt bästa för att reda ut hur detta ser ut rent rättsligt. Regler om brott finns i Brottsbalken (BrB).

Personangrepp och trakasserier
Eftersom jag inte vet exakt hur dessa personangrepp och trakasserier är det svårt för mig att avgöra exakt vilket brott det kan ha handlat om. Beroende på hur personangreppen och trakasserierna har skett kan det handla om en mängd olika brott. Jag vill ändå beskriva de vanligaste situationerna jag kan tänka mig och vilka brott de kan utgöra.

Ifall dina svärföräldrar har förolämpat dig kan de ha gjort sig skyldiga till brottet förolämpning (5 kap. 3§ BrB). Ifall dina svärföräldrar har talat illa om dig framför någon annan kan de ha gjort sig skyldiga till brottet förtal (5 kap. 1§ BrB). Ifall dina svärföräldrar har exempelvis puttat dig eller utsatt dig för störande kontakt kan de ha gjort sig skyldig till brottet ofredande (4 kap. 7§ BrB).

Gå in i hemmet
Om du inte har gett dina svärföräldrar tillåtelse att gå in i ert hem har de såklart inte rätt att göra det. Att tränga in i någon annans hem utan tillåtelse är hemfridsbrott och innebär i första hand att personen i fråga kan dömas till böter (4 kap. 6§ BrB).

Anmäla
Känner ni att dina svärföräldrars agerande stämmer in på något av de brotten jag hittills har nämnt kan ni anmäla detta till polisen. Det är bra att försöka säkra så mycket bevisning som möjligt, om er anmälan skulle leda till en rättegång. Det kan handla om exempelvis skriftlig bevisning, men också vittnen från andra. Ni kan också skriva ner allt som hänt för att ni lättare ska kunna minnas vad som har hänt.

Anmäla er för att skriva till sambons kusin
Det är som huvudregel inte brottsligt att skriva till någon på sociala medier. Det som kan göra det brottsligt är om man till exempel skriver kränkande saker eller hot till någon annan. Man kan då göra sig skyldig exempelvis till brotten förolämpning (5 kap. 3§ BrB) eller olaga hot (4 kap. 5§ BrB). Har ni inte till exempel hotat eller skrivit kränkande saker kan jag inte se att dina svärföräldrar skulle få framgång med en sådan anmälan.

Kontaktförbud
Regler om kontaktförbud finns i lagen om kontaktförbud. Ett kontaktförbud innebär normalt sett att en person förbuds att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person (1§ 1 stycket lag om kontaktförbud). Man kan meddela kontaktförbud om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att personen kommer begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet ska skydda. När man ska bedöma om kontaktförbud ska man ta hänsyn till om personen har begått brott mot någon annan persons liv, hälsa, frihet eller frid (1§ 2 stycket lag om kontaktförbud).

Du beskriver att dina svärföräldrar har gått till personangrepp på dig och trakasserat dig samt att de har gått in i er bostad utan lov. Beroende på hur allvarliga dessa händelser är skulle man kunna besluta om kontaktförbud. Det måste dock göras en proportionalitetsbedöminng, vilket innebär att de men som ett kontaktförbud skulle innebära för dina svärföräldrar måste uppvägas av skälen till kontaktförbudet (1§ 3 stycket lag om kontaktförbud). Här kommer domstolen göra en bedömning av situationen och väga fördelarna mot nackdelarna.

Utan mer information är det svårt för mig att avgöra om dina svärföräldrar skulle kunna få kontaktförbud. Känner ni er otrygga eller trakasserade av dina svärföräldrar tycker jag att ni bör kontakta polisen eller åklagarmyndigheten för att ansöka om kontaktförbud eller för att få mer information om vad ett kontaktförbud innebär.

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis finns eventuellt förutsättningar för att få ett kontaktförbud. Jag ser ingen anledning till varför dina svärföräldrar skulle få framgång med en anmälan mot dig gällande att du kontaktade en kusin på sociala medier. Dina svärföräldrar kan exempelvis ha gjort sig skyldiga till hemfridsbrott, förolämpning, förtal och ofredande och i så fall har ni möjlighet att anmäla.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (825)
2019-05-23 Spridningskravet vid förtal
2019-05-15 Kan jag få någon åtalad för förtal?
2019-05-13 Förtal i umgängeskretsen
2019-05-11 En person ringer till min chef och talar illa om mig, vilka brott kan denne person göra sig skyldig till?

Alla besvarade frågor (69285)