FrågaAVTALSRÄTTAvtals ogiltighet20/04/2022

Min vän sålde min klocka som han lånat av mig, vad kan jag göra?

jag lånade min klocka till en vän. När jag ville ha tillbaka klockan så visade sig att han har sålt den.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det vill du veta om du kan få tillbaka din klocka. Jag kommer förklara vad som gäller när någon olovligen säljer din egendom och vad du kan vidta för åtgärder.

Äger du eller köparen klockan?

Din vän hade ingen rätt att sälja klockan men köparen kan trots det numera vara rättmätig ägare av den. Det beror på om hen köpt klockan utan att känna till att din kompis inte hade någon rätt att sälja den (godtrosförvärvslagen 2 §). Hade köparen någon anledning att misstänka att din kompis inte hade rätt att sälja klockan kan hen inte bli rättmätig ägare. Det brukar kallas för att ett köp i god tro ger äganderätt även om säljaren saknade rätt att sälja.

När bör köparen misstänka att säljaren saknar rätt att sälja egendom?

I lagtexten listas några faktorer som gör att en köpare har anledning att misstänka att en säljare av egendom saknar rätt förfoga över egendomen. De är
 

- egendomens beskaffenhet
- de förhållanden under vilka den utbjöds och
- omständigheterna i övrigt.

Egendomens beskaffenhet kan medföra misstanke om fuffens till följd av att egendomen är vanligt stöldgods. Ett tydligt exempel på när egendomens beskaffenhet anses leda till misstanke hos köparen är om en vanlig person utan koppling till byggnadsarbete säljer byggmaskiner. Byggmaskiner är vanligt stöldgods och det är långsökt att en person skulle inneha byggmaskiner utan att använda sig av dem i professionellt syfte. De förhållanden under vilken egendomen utbjöds tar sikte på situationer där säljaren velat ha en snabb affär eller kanske utbjudit egendomen på ett diskret sätt, t.ex. inte velat visa bilder som kan identifiera den specifika egendomen. Omständigheter i övrigt avser situationer som att det verkar osannolikt att personen skulle vara ägare av egendomen, t.ex. om en person utan körkort säljer en bil eller om en person med trasiga kläder säljer dyra kläder. Även en sådan omständighet som ovanligt lågt pris kan medföra att köparen måste anses ha misstänkt att något inte stod rätt till.

Vad gäller i din situation?

Klockor är stöldbegärliga men eftersom klockor är så pass vanliga att inneha är dess beskaffenhet inte på egen hand nog för att misstanke ska anses ha funnits hos köparen. Om priset var ovanligt lågt för klockan kan det vara nog för att köparen måste ha misstänkt fuffens eller om köparen betedde sig på ett sätt som borde medföra misstanke hos köparen. Detta är svårt att svara på utan att känna till alla omständigheter.

Om köparen anses ha förvärvat klockan i god tro kan du fortfarande få tillbaka den

Om köparen har gjort ett s.k. godtrosförvärv och alltså inte kände till eller misstänkte att klockan inte tillhörde din kompis kan du fortfarande få tillbaka den. Då måste du betala lösen till köparen (godtrosförvärvslagen 5 §). Lösen uppgår till det köparen betalade och eventuella kostnader hen haft för att förbättra den (godtrosförvärvslagen 6 §). Dock kan lösen inte vara högre en klockans värde i allmän handel. Din kompis blir sen skyldig dig det du betalat i lösen. För att få tillbaka klockan mot lösen måste du ta kontakt med köparen inom 6 månader från att du fick kännedom om att hen är innehavare av klockan och berätta att du vill ha tillbaka den (godtrosförvärvslagen 5 §).

Vad du kan göra nu

Jag råder dig att kontakta köparen av klockan och förklara situationen. Kanske är personen villig att ge dig klockan och kräva pengarna tillbaka från din kompis. Annars kan du meddela att du tänker betala lösen för klockan och då har du rätt att få tillbaka den. Om köparen motsätter sig det här rekommenderar jag att du ansöker om vanlig handräckning hos kronofogden (lagen om betalningsföreläggande och handräckning 3 §). Här finns en länk till kronofogdens hemsida där du hittar information om hur man gör en sådan ansökan. Det kan göras online via deras sida.

Efter att du betalat lösen till köparen vänder du dig till din kompis och ber hen ersätta dig för lösen. Om hen inte gör det frivilligt kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (lagen om betalningsföreläggande och handräckning 2 §). Här finns en länk för det.

Om du undrar något mer eller vill ha ytterligare hjälp kan du maila info@lawline.se så hjälper någon av våra jurister dig. 

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Aron BergRådgivare