Min syster har tagit kontakt med min arbetsgivare och upplyst om uppgifter king mitt privatliv, är det förtal?

FRÅGA
Min syster har tagit i kontakt med min arbetsgivare och sagt att jag haft sex när jag var och hälsade på en tjej kompis i Stockholm. Kan man anmäla detta för förtal.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal är ett brott som regleras i Brottsbalkens femte kapitel.

Förtalsbrottet:

5 kap. 1 § BrB stadgar följande om förtal

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar".

Rekvisiten:

1. Utpeka annan som

2. Brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller

3. Lämna uppgift som

4. Är ägnad att utsätta brottsoffret för andras missaktning

För att det ska klassificeras som förtal krävs det att den missaktade är i livet, och uttalandet ska vara klart avsett att skada den utsattes anseende hos andra.

Det avgörande är hur uttalandet subjektivt kan uppfattas när det ges, för att frågan om brott föreligger ska kunna besvaras jakande. Huruvida du verkligen har haft sex i Stockholm som din syster säger, kommer inte vara avgörande för huruvida du kan anmäla henne för förtal eller inte. Det är gärningspersonens syfte att skada ditt anseende som prövas.

Slutsats:

Det kommer med all sannolikhet inte att räknas som förtal i ditt fall. Din systers aktion mot dig uppfyller inte alla rekvisit som krävs för att brottet förtal ska kunna aktualiseras.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1066)
2020-11-25 Förolämpning
2020-11-21 Kan det vara brottsligt att förolämpa någon?
2020-11-19 Får man uttrycka sig hur som helst om en politiker?
2020-11-19 Vad krävs för att åklagare ska få väcka åtal för förolämpning eller förtal?

Alla besvarade frågor (86503)