Min son och hans flickvän var sambor, men förhållandet har tagit slut. Får hon kasta ut honom?

FRÅGA
Min son och hans flickvän flyttade ihop tillsammans i en hyreslägenhet. Hon står ensam på kontraktet, men min son har varit folkbokförd där lika länge som hon, i lite över 1 1/2 år. Flickvännen fick LVM. Kvar bör då min son. Nu plötsligt gör hon slut. Båda lever på soc. Hon vill ha ut han ur lägenheten. Men han har inte hunnit hittat ett eget boende än. Hon kommer ej att komma hem på några månader. Så hon har tak över huvudet. Har hon rätt att vara kasta ut han på gatan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att gå igenom vad som är samboegendom, huruvida den aktuella bostaden är samboegendom, och vad som händer med bostaden om bodelning sker. Sedan kommer jag att gå igenom om exflickvännen får kasta ut din son eller inte, samt ge råd om vad du och din son kan göra nu.

Eftersom din son och hans före detta flickvän var sambor är Sambolagen tillämplig. Med hjälp av ett samboavtal kan man avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelning, alternativt att bodelning inte ska ske. Jag kommer att utgå från Sambolagen, om de har ett samboavtal rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har införskaffats för gemensamt bruk, se Sambolagen 3 § (här). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, se Sambolagen 6 § (här).

Egendom som är någon av sambornas enskilda egendom på grund av gåva, testamente, arv, eller egendom som trätt istället för sådan egendom är inte samboegendom, vilket framgår av Sambolagen 4 § (här). Egendom som används mestadels för fritidsändamål, exempelvis ett fritidshus, är inte samboegendom. Detta framgår av Sambolagen 7 § (här)

Bodelning ska ske om samboförhållandet upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, se 8 § 1 st Sambolagen (här). Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, se 8 § 2 st Sambolagen (här).

Hur vet man om en bostad är samboegendom?

Om bostaden har förvärvats gemensamt och för gemensam användning är den samboegendom och ska alltså ingå i bodelningen. Då spelar det ingen roll vem som står på kontraktet eller vem som har betalat. Om den ena sambon har betalat mycket mer för bostaden kan detta ha betydelse vid tillämpning av 15 § Sambolagen (här), som är en jämkningsregel vid bodelning.

Om den ene sambon ägde bostaden innan samboförhållandet inleddes är bostaden inte samboegendom och ska därmed inte ingå i bodelningen. Sambon som inte är ägare av bostaden kan alltså inte få del i bostaden med hjälp av bodelning.

Vad händer med bostaden om bodelning sker?

Vid bodelning ska samboegendomen räknas ihop, och sedan delas mellan samborna. Angående bostad gäller att den av samborna som bäst behöver bostaden har rätt att överta den mot avräkning på sin andel av samboegendomen, vilket framgår av 16 § 2 st Sambolagen (här).

Rätt till övertagande av bostad i vissa fall (då bostaden inte är samboegendom)

Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, se Sambolagen 22 § (här). Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det.

Är din sons exflickväns hyreslägenhet samboegendom?

Du skriver att din son och hans dåvarande flickvän flyttade ihop tillsammans i hyreslägenheten, och därför drar jag slutsatsen att lägenheten är samboegendom, då lägenheten har införskaffats gemensamt och för gemensamt bruk.

Eftersom förhållandet har upphört ska bodelning ske om någon av samborna begär det, och begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, se 8 § Sambolagen (här). Eftersom lägenheten av allt att döma är samboegendom ska den ingå i bodelningen.

Får din sons exflickvän kasta ut din son?

Eftersom lägenheten är samboegendom har din son rätt till besittning av lägenheten. Om hon skulle kasta ut din son, byta lås eller slänga hans saker kan hon göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande, se 8 kap 8 § Brottsbalken (här).

Vad kan din son göra nu?

Om din son inte redan har gjort det, bör han begära bodelning. Om exflickvännen byter lås eller kastar ut din sons grejer ur lägenheten bör din son kontakta Polisen.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor eller vill komma i kontakt med Lawline kan du ringa telefonnummer 08-533 300 04. Receptionen har öppet 9:00-16:00 på vardagar.

Vänligen,

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3014)
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?
2021-10-09 När anses ett par stadigvarande bo tillsammans i sambolagens mening?

Alla besvarade frågor (96356)