Min son ärver ju mig, men vem ärver honom? Hur gör jag för att förhindra att halvsyskonet ärver min son? Går det att skriva ett testamente för att brorsdottern och hennes barn ska få ärva min son?

2019-04-06 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Jag är ensamstående, men har en son, vars far jag aldrig var gift med. Min sons far har en dotter med en annan kvinna, alltså ett halvsyskon till min son. Min son kommer med stor sannolikhet aldrig att skaffa några egna barn. Mina föräldrar och syskon är avlidna.Min son ärver ju mig, men vem ärver honom? Jag vill att min brorsdotter och hennes barn ska få det. Vad jag inte vill är att halvsyskonet ska ärva. De har aldrig haft någon kontakt. Hur gör jag för att förhindra detta? Testamente?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller frågor om arv så är det ärvdabalken (ÄB) som reglerar vem som ärver vem (arvsordningen) m.m.

Allt beror ju helt på vilka som lever respektive är avlidna när din son avlider. Några utgångspunkter har du dock nämnt, nämligen att dina (moderns) föräldrar och syskon är avlidna. Underförstått förstår jag dig som att du antar att du avlider före din son och undrar därför vad som händer arvsrättsligt när det "inte finns kvar någon på moderns sida" (annars ärver ju både du/modern och fadern sonen för det fall att sonen avlider innan dig).

Det finns dock några arvsrättsliga principer man kan ta med sig, just eftersom det är svårt att veta vilka som är vid liv respektive är avlidna vid denna tidpunkt:
1. Parentelprincipen: den handlar om det legala arvet i turordning och är baserad på olika arvsklasser. I den första arvsklassen (som då ärver först efter den avlidna) är den avlidnes/sonens bröstarvingar samt make/maka. Utifrån det du själv skrivit så verkar din son med stor sannolikhet inte ha några barn i framtiden. Men om sonen är gift så tillfaller arvet som sagt maken/makan.
I den andra arvsklassen återfinns den avlidnes föräldrar samt föräldrars avkomlingar. I detta fall innebär det sonens far (om du som du beskriver redan har avlidit före din son, annars ärver du även din son/ni delar på arvet efter er son). Vid det fall att sonens ena förälder är död så tar den andre föräldern hela arvet (2 kap 2§ ÄB). För det fall att båda sonens föräldrar är avlidna innan sonen avlider så ärver sonens halvsyskon (då jag utgår ifrån att ni tillsammans inte har fler gemensamma barn).
Tredje arvsklassen är mor- och farföräldrar och deras barn. I ditt fall nämnde du att båda moderns föräldrar är avlidna, samt även dina syskon. I det fallet, vad jag förstår, så saknas det alltså helt arvingar på moderns sida. Då tillfaller hela kvarlåtenskapen faderns sida dvs farmor, farfar, fastrar och farbröder.
Där tar dock arvsrätten slut dvs kusiner till den avlidne/din son ärver inte honom.

2. Istadarätten: den handlar om en rätt för släkten, som egentligen framgår indirekt av parentelprincipen dvs om en arvinge är avliden så träder dennas avkomlingar i den avlidnas ställe.

3. Stirpalgrundsatsen: det är en princip för rättvisa som innebär att varje gren inom en arvsklass tar lika stor del av kvarlåtenskapen. Exempelvis om det är en person som avlider som har tre barn så tar dessa barn lika stor lott dvs 1/3 var.

Skulle det inte finnas någon legal arvtagare efter din son när han dör (t.ex. om det bara finns kusiner kvar) så går kvarlåtenskapen till den allmänna arvsfonden (5 kap 1§ ÄB).

Att observera är ju att detta är ett regelsystem som används om inget annat framgår av arvlåtaren via testamente.

Sammanfattning:
Min son ärver ju mig, men vem ärver honom?
Mot bakgrund av dessa principer och såklart beroende på vilka som lever eller är avlidna när din son avlider så kan alltså olika personer komma att ärva honom.

Hur gör jag för att förhindra att halvsyskonet ärver min son? Går det att skriva ett testamente för att brorsdottern och hennes barn ska få ärva min son?
Eftersom den legala arvsordningen som uttrycks via lagen gäller om inget annat anges så går det såklart att förrätta om annat om man vill det t.ex. via testamente. Att tänka på gällande testamenten är att det finns vissa formkrav bl.a. att det ska vara skriftligt (10 kap 1§ ÄB). Dock är detta något som han själv väljer att göra eller inte.

Beroende på vad man vill och hur lätt/svårt det är att uppnå, situationen i övrigt samt att det är formkrav så skulle jag rekommendera att kontakta en jurist för det ändamålet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1232)
2019-09-22 Kan syskonbarn ärva?
2019-09-20 Farbror ger pengar till endast 1 av sina syskonbarn, kan det bli rättsprocess?
2019-09-14 Är det jag eller våra barn som ärver efter min hustru?
2019-09-12 Avliden bröstarvinge

Alla besvarade frågor (73015)