Min son är ensam arvinge efter sin far men farföräldrarna vill ha saker från dödsboet - vad gäller?

FRÅGA
Hej.Min sons pappa har dött och han är den ända arvvingen. Nu vill farföräldrarna ha saker i dödsboet, efter registrerad bouppteckning. De har kvitton på saker,de gav som gåva en gång .Jag företräder min son som är 16 år. Hur gör vi i ett sådant fall? Kan de göra så? Vad har sonen för rättigheter gentemot dem? Jag som förmyndare, vet inte hur jag ska skydda min sons arv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer gå in på några regler som finns i ärvdabalken (ÄB) och i gåvolagen.

Vad ingår i dödsboet?

Eftersom du redan har registrerat en bouppteckning verkar det som att du vet vilken egendom som din sons pappa hade när han avled. Bouppteckningen fungerar ju som ett slags register över vad den avlidna personen ägde och vilka skulder hen hade när hen avled (ÄB 20 kap. 4 §).

Det är allt som den avlidna ägde (alltså kvarlåtenskapen) som ska ingå. Hur egendomen har förvärvats av den avlidna spelar ingen roll, så länge egendomen förvärvats på ett giltigt sätt genom t. ex. köp eller gåva. Gåvor är juridiskt bindande överlåtelser, precis som köp eller byte. En gåva blir bindande när den har fullbordats, vilket ofta anses ha hänt när den som får gåvan faktiskt har fått egendomen i sin besittning d.v.s. fått egendomen inom sin kontroll (gåvolagen 1 §).

Vem får sakerna i dödsboet?

Det är den avlidnas arvingar som får sakerna i dödsboet. Först och främst är det den avlidna personens egna barn som ärver. Om barnen också är avlidna men har lämnat efter sig egna barn ärver dessa. Om det bara finns ett barn och det inte finns några andra som ska få del i kvarlåtenskapen enligt ett testamente kommer barnet alltså ärva allt som ingår i dödsboet (ÄB 2 kap. 1 §). Den avlidna personens föräldrar ärver bara om det inte finns några barn eller barnbarn som kan ärva (ÄB 2 kap. 2 §).

När bouppteckningen är registrerad

När bouppteckning har gjorts och den avlidnes egendomsförhållanden är kända kan man börja ta hand om själva dödsboet. När det har gått en månad från att bouppteckningen blev klar kan man börja betala av skulder som finns kvar efter den avlidna (ÄB 21 kap. 1 §). Om det finns ett testamente ska man så snart som möjligt också dela ut egendom enligt testamentet (ÄB 22 kap. 1 §). Slutligen är de dags för arvskifte, vilket innebär att man bestämmer hur den kvarvarande egendomen ska fördelas mellan arvingarna. Arvskiftet ska också antecknas skriftligen och skrivas under av alla dödsbodelägare (ÄB 23 kap. 4 §). Den här skifteshandlingen behöver inte registreras, utan fungerar som ett bevis för vem som faktiskt äger egendomen som ingick i den avlidnas kvarlåtenskap.

Sammanfattning

Eftersom din son är den enda arvingen efter sin pappa har han rätt till all kvarlåtenskap. Det är all egendom som ingick i bouppteckningen efter avdrag för eventuella skulder som pappan lämnade efter sig. Om det finns något testamente måste ni självklart ta hänsyn till det också. Ger man en gåva har mottagaren av gåvan gjort ett juridiskt bindande förvärv. Sakerna som farföräldrarna har gett pappan ingick alltså i hans egendom och numer ingår det i kvarlåtenskapen som sa fördelas efter honom. Farföräldrarna är inte dödsbodelägare i detta fall och de har därför ingen rätt till egendomen i dödsboet och kan inte kräva att få tillbaka sånt som de har gett pappan. Nästa steg för dig borde alltså vara att ta hand om eventuella skulder i dödsboet och sen göra ett arvskifte.

Om ni senare vill låta farföräldrarna ta tillvara på några saker som ett minne efter deras avlidna son är upp till er att bestämma, men juridiskt sett har de alltså inte någon rätt att kräva någonting. Det är din son som har rätt till all efterlämnad egendom.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Om det uppkommer fler funderingar kring situationen är du välkommen att ställa en fråga till här.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95861)