Min pojkvän sprider nakenbilder på mig, kan jag polisanmäla honom?

FRÅGA
Hej! Min före detta pojkvän har nakenbilder på mig. Han sprider dessa genom att skicka dem till andra killar (som jag inte känner) och han uppmanar dem att skriva och skicka bilderna till mig. Vilket några killar gjort. Jag har flera gånger sagt åt mitt ex att han ska sluta men det gör han inte.Kan jag polisanmäla honom?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att sprida en bild på någons helt eller delvis nakna kropp kan vara brottsligt. Brottet heter olaga integritetsintrång, och regleras i brottsbalken (BrB) 4 kap. 6 c §. Spridningen av bilden ska, för att den ska räknas som ett brott, vara ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör.

Med skada avses skada på privatlivet och den personliga integriteten. Att skadan ska vara allvarlig innebär att spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den som bilden rör. Med att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada avses att den typiskt sett, alltså inte nödvändigtvis i det enskilda fallet, ska kunna medföra sådan allvarlig skada.

Vid bedömningen ska det särskilt fästas betydelse vid vilken typ av bilder det är fråga om och i vilken omfattning de har blivit spridda.

Enligt min egen bedömning finns det alltså en risk för att din pojkvän har gjort sig skyldig till olaga integritetsintrång. Huruvida du vill polisanmäla detta eller inte är självklart upp till dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (985)
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?

Alla besvarade frågor (82613)