Min man sprider falska rykten om mig på sin arbetsplats, vad ska jag göra?

FRÅGA
Hej. Efter en skilsmässa, har man exman spridit falska rykten om mig. Det har han gjort på sitt arbete, som är en stor arbetsplats LKAB i Malmberget. Litet samhälle. Jag mår väldigt dåligt pga av detta. Vad gör jag?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan vara mycket obehagligt att ha rykten spridda om sig. Jag skulle först råda dig att vädja till din ex-mans välvilja, eller att kontakta någon på arbetsplatsen om det finns något som kan göras åt ryktespridningen. Det kan också vara bra att vända sig till någon du litar på som du kan prata med om du mår dåligt över detta, eller vända dig till någon professionell.

Du kan polisanmäla om du misstänker att din ex-man har gjort sig skyldig till förtal

Finns det ingen annan utväg att få stopp på ryktesspridningen kan man undersöka om händelsen är något som kan polisanmälas. Detta gör du endast om du misstänker att något brott har begåtts.

Brottet som är aktuellt i de fall man får falska rykten spridda om sig är förtal, och regleras i brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 §.

För att din ex-mans handling ska kunna falla inom brottet förtal krävs först och främst att en han utpekat dig såsom brottslig, klandervärd i ditt levnadssätt, eller på annat sätt lämnat uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Vad som är "nedsättande" beror på kontexten och din personliga situation. En utgångspunkt är att de allmänt rådande värderingarna i samhället ska vara vägledande för vad som är nedsättande och inte. Men också personens förutsättningar har som sagt betydelse, om en ordförande i nykterhetsförening blir "anklagad" för att dricka öl varje fredag, kan det röra sig om förtal.

Vardagligt skvaller inom slutna, snäva kretsar anses ofta vara en del av det sociala livet, vilket innebär att det inte är brottsligt. Det har alltså även betydelse vilka din ex-man har spridit detta rykte till.

Det krävs också att han gjort detta uppsåtligen. Uppsåt är ett svårhanterat begrepp inom straffrätten, men kort förklarat innebär det att han måste haft avsikt att göra just detta, eller i vart fall inse det och vara likgiltig inför det.

Dock finns det undantag. Om din ex-man varit skyldig att uttala sig, eller om det annars med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att man lämnar sådana uppgifter som det är fråga om, och visas det att uppgifterna var sanna eller att han hade skälig grund för dem, är uttalandet inte brottsligt (BrB 5 kap 1 § 2 st). En person har skyldighet att uttala sig vid exempelvis en rättegång. Försvarligheten bedöms utefter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter, t.ex. hur, när och i vilket syfte uppgiften lämnats.

Sammanfattningsvis…

Som du säkert förstår beror det väldigt mycket på från fall till fall om en person kan ha gjort sig skyldig till förtal för att ha spritt ett falskt rykte. Det beror dels på vad som har sagts, till vem, och vad hans avsikter har varit. Jag kan tyvärr inte ge ett konkret svar på om din ex-man har gjort sig skyldig till förtal, då jag inte vet de närmare detaljerna om din situation. Vill du gå vidare med en polisanmälan kan du ta hjälp av ett juridiskt ombud.

Det är svårt för mig att säga vad du bör göra, men jag har försökt förklara så gott jag kan vilket rättsligt medel som är aktuellt för dig. Det kan dock vara ett stort steg att polisanmäla någon för brott. I första hand skulle jag råda dig att försöka få stopp på ryktesspridningen på annat sätt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll