Min make och jag ska kanske skiljas, har han rätt att bo kvar tills dess att han hittar eget boende trots att jag vill att han flyttar ut nu?

2018-06-30 i Underhåll
FRÅGA
Jag och min man skall ev. Skilja oss.Jag äger ensam huset och vi har äktenskapsförord. Inga problem med detta. Inga gemensamma barn.Men min fråga är att om jag vill att han flyttar ut omgående så säger han att han har rätt att stanna kvar i huset tills han finner ett eget boende, stämmer detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

De regler som ligger närmast till hands för att besvara denna fråga återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och främst dess 6:e kapitel som handlar om makars ekonomiska förhållanden samt 14:e kapitel som handlar om skilsmässemål. Även regeln i ÄktB 7 kap. 4 § 1 p är relevant här eftersom den stadgar att huset är att betrakta som er gemensamma bostad, även om du ensamt äger det.


En domstolsprövning om vem som får bo kvar i den gemensamma bostaden kräver att ansökan om skilsmässa gjorts

En domstol kan i ett skilsmässemål till exempel besluta om vem av makarna som får bo kvar i den gemensamma bostaden till dess att skilsmässan gått igenom och bodelning sker. För att domstolen ska kunna pröva vem som får bo kvar i den gemensamma bostaden krävs:

att ni väckt talan om skilsmässa och att någon av er har yrkat på en sådan prövning. (ÄktB 14 kap. 5 §)Eftersom du säger att ni eventuellt ska skiljas tolkar jag det som att ni i nuläget inte väckt talan om skilsmässa (= ansökt om skilsmässa). Därmed kan inte en domstol besluta om detta, och följden blir att ni båda har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden tills vidare.


Makars skyldighet att tillgodose varandras gemensamma och personliga behov

Det ovannämnda stämmer också överens med de skyldigheter makar har gentemot varandra enligt 6:e kapitlet. Där stadgas att makar bör leva efter samma ekonomiska standard och att de har ett ansvar att tillse varandras gemensamma och personliga behov, ÄktB 6 kap. 1 §. I enlighet med detta har ni i egenskap av makar exempelvis ett ansvar för att se till att båda har någonstans att bo. Saknar han annan bostad ska han därmed ha rätt att bo kvar i huset tills han hittar eget boende eller i alla fall någon annanstans att bo, förutsatt att ni alltså ännu inte väckt talan om skilsmässa och yrkat på att domstolen ska pröva vem som får bo kvar.


Sammanfattningsvis är svaret att han har rätt att bo kvar tills dess att han hittat ett eget boende. Detta gäller utefter de förutsättningar du givit och min tolkning att ni ännu inte har väckt talan om skilsmässa. Då finns ingen möjlighet för rätten (efter yrkande från någon av er) att pröva vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden fram tills bodelning sker, ÄktB 14 kap. 5 §. Ni har därmed en fortsatt skyldighet som makar att tillgodose varandras gemensamma och personliga behov, såsom att ha någonstans att bo, ÄktB 6 kap. 1 §.


Vänligen,

Beatrice Krig
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1106)
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?

Alla besvarade frågor (98564)