Min kompis har bedragit mig på pengar. Vad kan jag göra för att få pengarna tillbaka?

FRÅGA
En person har låtsat vara min kompis och helt plötsligt har den personen bedragit mig på 750 kr. Vad kan jag göra och kan jag få tillbaka pengarna. Det står att jag har skickat en butik?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen som du beskriver i ditt inlägg kan möjligtvist falla under brottet bedrägeri som återfinns stadgat i 9 kap § 1 Brottsbalken (förkortad BrB).

Här nedan kommer jag göra en kort redovisning till vad som kan vara relevant för din situation med utgångspunkt i just 9 kap § 1 BrB.

Vad krävs det för att du ska anses ha blivit bedragen?

Brottet bedrägeri förutsätter att någon uppsåtligen (dvs. med vilja och vetskap) vilseleder dig till att handla eller underlåta att göra något för bedragarens vinning och till skada för dig som blir vilseledd. Det som menas med att du ska ha blivit vilseledd är att någon har angett dig en felaktig uppfattning i ett visst avseende. Vilseledande kan även innebär att personen har gett dig alternativt undanhållit information som har lett till att du har format en viss föreställning om den andre, detta under en förutsättning att en negativ påverkan på dig som utsatt har skett.

Det krävs vidare att du ska ha lidit en skada (i detta fallet den ekonomiska depositionen hos "din kompis" på 750 kr) och att den andre ska ha vunnit på att du har lidit en skada. Detta innebär alltså att du har lidit en omedelbar skada inom vilseledandet och att den andra personen har gjort en vinning på att vilseledda dig, detta med vilja samt vetenskaps samtidigt som personen ställer sig likgiltigt inför det faktum att du lider en ekonomisk skada.

(Du kan läsa mer om vad som krävs för brottet bedrägeri i kommentarerna till 9 kap § 1 BrB).

Vad kan du göra för att få pengarna tillbaka?

Misstänker du att du har blivit utsatt för bedrägeri, eller lidit ekonomisk skada om du blivit lurad, bör du alltid göra en polisanmälan snarast. Om ingenting tyder på att "din kompis" agerade med avsikt att vilseleda dig har förmodligen inget brott begåtts och då bör du inte göra en polisanmälan.

Skulle det vara så att "din kompis" anses vara en gärningsperson och inte har möjlighet att betala skadestånd kan du få ersättning i form av brottsskadeersättning. För att få sådant skadestånd krävs det att du gör en ansökan om brottsskadeersättning. Det är dock generellt sett svårt att få brottsskadeersättning för skador från bedrägerier, speciellt om du inte göra en polisanmälan.

Hoppas detta svar var till hjälp. Det är tråkigt när sådana situationer inträffar, men skulle det vara så att fler frågor uppstår så finns vi här!

Du kan även ta kontakt med någon av våra duktiga jurister här.

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?