Min granne har skadat min husbil - ska jag polisanmäla eller begära skadestånd?

FRÅGA
Grannen har skjutit med luftgevär på vår nya husbil. Märke i plåten. Ska jag polisanmäla eller begära skadestånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt för mig att bedöma dina chanser till framgång med en polisanmälan eller ett skadeståndskrav. Jag vet inte tillräckligt mycket om bakgrunden till händelsen eller om vilka bevis som finns. Jag kommer därför allmänt förklara vilka möjligheter du har att gå vidare.

Du bör i första hand kontakta ditt försäkringsbolag

Du bör i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka om du har en försäkring som täcker skadan. Det kan till exempel vara om du har tecknat en vagnskadeförsäkring för husbilen. Det är i så fall möjligt att försäkringsbolaget ersätter din skada. Du kommer dock troligtvis få betala en självrisk. Om du tvingas betala en självrisk så kan du begära att grannen ersätter dig för denna.

Du kan göra en polisanmälan

Du kan göra en polisanmälan om du blivit utsatt för ett brott på din egendom. I det här fallet handlar det om brottet skadegörelse eller ringa skadegörelse (12 kap. 1 och 2 § brottsbalken, BrB).

Det är viktigt att komma ihåg att det åklagaren som har bevisbördan för att ett brott har begåtts. Det måste alltså finnas tillräcklig bevisning för att kunna lagföra personen. Om det inte finns tillräckligt med bevis så kommer förundersökningen att läggas ner och personen kommer inte kunna lagföras för skadegörelse.

Du kan begära skadestånd

Du har orsakats en skada på din husbil och kan därför begära skadestånd från din granne (2 kap. 1 § skadeståndslagen, SkL). Det kan du göra genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Kom ihåg att det är du som har bevisbördan i en skadeståndstvist. Du måste alltså visa att din husbil faktiskt har skadats och att det var din granne som orsakade skadan. Jag rekommenderar därför att du noggrant överväger innan du går vidare med ett skadeståndskrav. En sådan process kan nämligen bli dyr och mycket tidskrävande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (187)
2021-03-31 Ersättning för olaga hot
2021-03-27 Rätt till ersättning vid misshandel
2021-03-20 Ersättning till brottsoffer vid bedrägeri.
2021-01-27 Vad kan en anhörig till en avliden genom brott begära i skadestånd?

Alla besvarade frågor (91198)