Min granne för högt oljud som stör mig, vad kan jag göra?

FRÅGA
HejJag har en granne som terroriserad mig med ljud.Eftersom han startar ett inspelat ihållande bankljud och ett kraftigt motorljudså fort jag befinner mig en synlig plats, måste han övervaka mig med en videokamera.Detta har pågått i flera veckor och jag måste få ett slut på detta.Kan ni tipsa mig hur jag skal gå fram och ev. straffram för denna terror?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga förstår jag inte om det är så att du vill ha hjälp att veta hur du ska polisanmäla din granne för brott eller om du vill klaga på grannens oljud till eventuell hyresvärd eller bostadsrättsförening. Jag kommer därför att redogöra för olika alternativ hur du kan angripa problemet.

Störande granne i bostadsrättsförening

En bostadsrättshavare ska iaktta ett allmänt gott uppförande. Ofta utfärdar föreningen ordningsregler som bostadsrättshavarna är skyldiga att följa. Avvikelser från gott uppförande, t ex hög musik, utgör störningar. Du kan alltid börja med att ta personlig kontakt med din granne. Om dina inledande kontakter med den störande inte hjälper bör du gå vidare och ta kontakt med föreningens styrelse. Bedömer styrelsen att störningarna är allvarliga ska föreningen uppmana den störande grannen att sluta med störningarna genom att skicka en rättelseanmaning. Om störningarna inte upphör kan föreningen säga upp grannen till avflyttning. Godtar din granne inte uppsägningen kan föreningen vända sig till tingsrätten för en rättslig prövning. Denna kan resultera i att lägenheten förverkas och tvångsförsäljs.

Störande granne i hyresrätt

Detsamma gäller här med att det bästa är att inleda med att ta personlig kontakt. Om detta inte når framgång får man se till vad lagen stadgar. Lagen säger att ljudnivån ska ligga på en normal nivå hela dygnet. Om man störs under dagtid så att man inte kan använda sin lägenhet som vanligt, utgör det också en störning. Du har aldrig rätt att störa dina grannar och vice versa, om tillfället kräver kan du ringa störningsjouren. Störningsjouren kontrollerar situationen och rapporterar ibland störningen till hyresvärden. Upprepade tillsägelser kan leda till att till granne förlorar sin hyresrätt. Om din granne trots en rad tillsägningar fortsätter störa dig kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan i sin tur besluta att din hyresvärd ska göra något åt saken. Vad som händer därefter beror på problemets storlek. Om störningsmomenten är så allvarliga att de kan klassas som en störning enligt lag så kan du i vissa fall ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår.

Anmälan för brottet ofredande

Det som straffrättsligt skulle kunna aktualiseras är brottet ofredande. Ofredande regleras i brottsbalken 4 kap. 7 §. I paragrafen stadgas straff för den som handgripligen antastar en annan person eller ofredar honom eller henne genom skottlossning, stenkastning, oljud eller någon annan form av hänsynslöst beteende. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år. Om du önskar att anmäla din granne för detta brott går du till polisen och upprättar en polisanmälan.

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 08:30 på måndag den 21/10. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se

Vänligen,
Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (886)
2020-02-18 Inspelning av samtal - Vad gäller?
2020-02-18 Vad kan jag göra när jag och min partner trakasseras av mitt ex?
2020-02-16 Vad krävs för att brottet grov fridskränkning ska bli aktuellt?
2020-02-15 Stalkning och olaga förföljelse

Alla besvarade frågor (77187)