Min för detta sambo har spridit rykten om att jag misshandlat henne - vad kan jag göra?

FRÅGA
Jag har en tidigare sambo där vi bröt för ca 3 år sedan, vi har 2 barn ihop, nu 3 år senare när jag flyttat till min hemort där hon bor har hon spridit ett rykte som jag hört från tiotal personer att jag misshandlat henne och slagit henne under förhållandets tid, vilket självklart aldrig hänt. Kan jag göra en anmälan om förtal? Hur går processen till? Ska jag ifrågasätta varför hon gjort detta och säga att jag ska anmäla? Vi har som sagt 2 barn ihop så vill sköta detta snyggt men ändå inte okej alls att få den stämpeln!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att din före detta sambo har spridit rykten om att du misshandlat henne kan bedömas som förtal. Detta eftersom en utav de handlingar som enligt 5 kap. 1 § brottsbalken är att se som förtal är just att någon pekar ut en annan person som brottslig. Du kan då välja att göra en polisanmälan vilket blir det steg som sätter igång processen. En anmälan kan du göra på www.polisen.se eller genom att ringa 114 14.

Vad händer efter att du gjort en polisanmälan?

Steg 1

Om du väljer att göra en polisanmälan kommer första steget efter anmälan att bli att polis eller åklagare bedömer vilka möjligheter som finns att utreda brottet. Om de bedömer att det finns möjligheter att utreda brottet kommer ett beslut att inleda förundersökning att fattas. För att en förundersökning ska inledas krävs det att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Därav följer att förundersökning inte behöver inledas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda (23 kap. 1 § rättegångsbalken, RB).

Det innebär alltså att processen antingen kan ta slut vid detta steg eller fortsätta, beroende på om brottet bedöms kunna utredas eller inte.

Steg 2

Om polis eller åklagare bedömer att det finns möjligheter att utreda brottet påbörjas en förundersökning under vilken man ska utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl finns för att väcka åtal mot den misstänkte. Förundersökningen handlar också om att samla in den bevisning som krävs för att en huvudförhandling senare ska kunna hållas i ett sammanhang (23 kap. 2 § RB). Huvudförhandlingen är det steg då det slutligen avgörs om den som står åtalad ska dömas för det aktuella brottet eller inte.

Steg 3

Om förundersökningen inte läggs ner, t.ex. på grund av otillräcklig bevisning, fortsätter processen genom att åklagaren fattar beslut om att väcka åtal. Då hamnar målet i domstol och en huvudförhandling kommer att hållas och det är alltså där som allting avgörs.

Prata med din före detta sambo

Det är svårt för mig att svara på huruvida du ska ifrågasätta din före detta sambo eller inte eftersom jag inte vet exakt hur situationen ser ut. Jag skulle dock rekommendera att du pratar med henne först så att det inte kommer som en överraskning när polisen kontaktar henne. Framför allt mot bakgrund av att ni har barn tillsammans tycker jag att det här är det lämpligaste sättet att sköta det på.

Polisanmäla eller inte

Avslutningsvis vill jag säga att det är helt upp till dig om du vill göra en polisanmälan eller inte. Som jag nämnt har dock din före detta sambo eventuellt begått ett brott vilket innebär att det är fullt möjligt för dig att göra en anmälan om du vill det.

Jag önskar dig lycka till och om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91294)