Min far har gift om sig, vem ärver?

Hej

Man vet aldrig när tiden är inne och när ens föräldrar tänker lämna livet, så därför känner jag att jag vill vara lite förberedd genom att ställa någon fråga.

Mina föräldrar är skilda sen dryga 30 år och min pappa är omgift. Han har inga barn med sin nya fru.

Om pappa skulle dö före henne så vet jag att min bror och jag kommer att få ett helvete. (Ursäkta uttrycket)

Så jag undrar, vad har vi för arvsrätt och vad gäller om han dör före henne. Tänker även på deras boende, där då pappa äger hälften. Har vi rätt att få ut den halvan, eller måste vi vänta på att hon ska dö/flytta/sälja för att vi ska få ut pappas del?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om vad som händer med din fars arv om han skulle dö före sin nya fru. Regler om arv och äktenskap finns i Ärvdabalken (ÄB) respektive Äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning

Det första som kommer att ske när din far dör är en bodelning. Bodelningen görs mellan din fars dödsbo och hans fru (9 kap 1 § ÄktB och 23 kap 1 § andra stycket ÄB) och innebär att allt giftorättsgods delas lika mellan dem (11 kap 3 § ÄktB).

Giftorättsgods är all egendom som inte gjorts till enskild (7 kap 1 § ÄktB). Enskild egendom kan t.ex. ha blivit sådan genom att man skriver det i ett äktenskapsförord eller genom ett gåvobrev (7 kap 2 § ÄktB).

Bostaden kommer, om den utgör giftorättsgods (vilket jag antar att den gör), att ingå i bodelningen. Hälften av det giftorättsgods som ingår i bodelningen kommer att utgöra din fars kvarlåtenskap tillsammans med eventuell enskild egendom.

Vem ärver efter din far?

Vem som ärver framgår av den legala arvsordningen i 2 kap ÄB. I första hand är det bröstarvingar som ärver. Bröstarvingar är den närmaste arvingen till någon som avlidit, det vill säga ni som är hans barn (2 kap 1 § ÄB), och ni ärver lika mycket (2 kap 1 § andra stycket ÄB). Denna ordning gäller förutsatt att er far inte skrivit något testamente där han reglerar vem som ska ärva efter honom. Ni har dock alltid rätt till er laglott, som utgörs av halva arvslotten (7 kap 1 § ÄB).

När en make eller maka i ett äktenskap dör finns en regel som säger att kvarlåtenskapen ska tillfalla den andra maken (3 kap 1 § ÄB). Denna regel gäller dock inte om den make eller maka som dör efterlämnar en bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge. Då ska kvarlåtenskapen istället tillfalla bröstarvingarna, alltså dig och din bror.

Viktigt att notera är dock att hans maka har rätt till egendom till ett värde av fyra stycken prisbasbelopp. Om hennes del från bodelning tillsammans med eventuell enskild egendom inte uppgår till ett sådant belopp har hon alltså rätt att få detta belopp ur er fars kvarlåtenskap (3 kap 1 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

Huvudregeln är alltså att ni som bröstarvingar ärver er far. Undantaget är om det finns ett testamente där han skriver att så inte är fallet, men ni har som sagt alltid rätt till er laglott.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000