Min chef som även va tidigare en vän här spridit lögner om mig att vi har varit sexuellt intima vilket absolut inte stämmer. Är det ett brott, och vad kan jag göra?

FRÅGA
Min chef som även va tidigare en vän här spridit lögner om mig att vi har varit sexuellt intima vilket absolut inte stämmer. Finns det någonting jag kan göra? Jag känner mig jätte kränkt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad din chef kan ha begått för brott, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Har din chef begått något brott?

Det brott som verkar mest troligt i det här fallet är förtal.

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § 1 st (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Den eller de utomstående personer som får höra uppgiften måste också förstå den. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så om ett påstående är sant eller inte har inte någon avgörande betydelse.

Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalken 5 kap 1 § 2 st (här). Detta verkar dock inte vara aktuellt i ditt fall.

Har din chef förtalat dig?

För att något ska vara en uppgift måste ett påstående vara tillräckligt specifikt. I det här fallet har din chef påstått att ni varit sexuellt intima med varandra, så det bör vara tillräckligt tydligt för att betraktas som en uppgift. Din chef har spridit uppgifterna till flera andra personer, så kriteriet att det ska ha nått minst en utomstående är uppfyllt. Då återstår bedömningen av om det påståendet anses tillräckligt negativt ur ditt perspektiv, det kan bero på exempelvis om många i din umgängeskrets eller på din och chefens arbetsplats skulle få en negativ uppfattning om dig ifall de fick höra chefens påståenden.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Om det chefen har gjort är tillräckligt grovt för att räknas som förtal kan du polisanmäla din chef. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1026)
2020-09-23 Förtal och kränkning av arbetsgivare
2020-09-22 När ska man anmäla vad man tror är förtal?
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?

Alla besvarade frågor (84338)