Min chef påstod att jag håller på med droger. Är detta förtal?

FRÅGA
Jag satt i möte med min arbetsgivare tillsammans med fackliga representanter (En ombudsman och regionalt skyddsombud) då min chef kläcker ur sig att min far har sagt att jag börjat med droger, vilket jag vet att han inte har sagt. Uttalandet var dessutom helt irrelevant för mötet i sig. Jag är riktigt sårad av hans uttalande och funderar på att anmäla honom för förtal då det finns dokumenterat att jag inte brukar några som helst droger. Jag dricker inte ens alkohol. Är detta något jag kan anmäla honom för? Jag har ju ändå två vittnen som har hört samma sak som jag samt att min far som intygar på att han inte pratat med honom.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad förtal är, ifall din chef kan ha förtalat dig samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad är förtal?

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Den eller de utomstående personer som får höra uppgiften måste också förstå den. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så om ett påstående är sant eller inte har inte någon avgörande betydelse.

Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalk 5 kap 1 § 2 st (här).

Kan din chef ha förtalat dig?

Om jag uppfattar din fråga korrekt var det - utöver dig och din chef - två fackliga representanter på mötet, och de hörde din chefs påstående. Rekvisitet att det ska ha nått minst en utomstående är därmed uppfyllt. Att påstå att någon håller på med droger är antagligen något som många uppfattar som klandervärt. I ditt fall uppger du att du inte håller på med droger och inte heller dricker alkohol, samt att du tog illa upp av chefens påstående. Jag gör bedömningen att det är sannolikt att detta är tillräckligt allvarligt för att vara förtal. Dock kan det vara svårt att väcka åtal för förtal.

Vad du kan göra nu

Om du funderar på att polisanmäla din chef rekommenderar jag att du vänder dig till polisen för vidare rådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,


Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92181)