Min arbetsgivare provanställning i förtid efter min kollega sagt att jag druckit alkohol på arbetet, vad kan jag göra?

FRÅGA
Hej !Jag jobbade på en restaurang.En arbetskamrat sa till min arbetsgivare att jag druckit alkohol på jobbet, vilket inte är sant.Detta medförde att jag blev avskedad ( uppsagd innan provanställning löpt ut ).Jag får lön två veckor till men är arbetsbefriad.Det var bara jag och den andra kollegan på arbetet denna kväll, och hon har antagligen sett fel, jag drack vatten ur en flaska i baren men arbetsgivaren väljer att tro på kollegan.Kan jag på något sätt gå vidare med detta el anmäla kollegan för ex förtal el likn ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du har haft en provanställning och blivit avskedad innan provanställningen löpt ut på grund av att din arbetsgivare tror att du druckit alkohol på arbetstid, och om du kan gå vidare med detta på något sätt.

Provanställningars upphörande innan prövotidens utgång

Regler om provanställning och anställningens upphörande finner vi i lagen om anställningsskydd (LAS).

Reglerna kan variera beroende på om det finns kollektivavtal eller inte. Reglerna kan också skilja mellan olika kollektivavtal. Därför måste du veta vilket kollektivavtal din anställning omfattas av, det vill säga vilken bransch eller verksamhet du arbetar inom och vad som står i det kollektivavtalet. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i LAS som gäller. Vilket kollektivavtal du omfattas av ska framgå av ditt anställningsavtal.

En provanställning är en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen (LAS 6 §). Detta innebär att oavsett om du druckit alkohol på arbetet eller inte, så kan arbetsgivaren ha rätt att avbryta anställningen. Arbetsgivaren är alltid skyldig att lämna besked senast två veckor innan uppsägning. Gör arbetsgivaren inte detta kan han bli skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren. Du säger att du får lön två veckor till, vilket jag tolkar som att din arbetsgivare gett dig två veckors varsel innan anställningen sägs upp.

Som du märker har arbetsgivaren en stor handlingsfrihet när det gäller att säga upp provanställningar i förtid, vilket gör uppsägningarna svåra att angripa. Men jag rekommenderar ändå att du undersöker om det finns ett kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av och vad det säger om provanställningar.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet

Arbetsgivaren har i vissa fall skyldighet att förhandla med fackförening innan hen vidtar vissa åtgärder, t.ex. säger upp arbetstagare. Regler om detta finns i medbestämmandelagen (MBL).

Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal är hen skyldig att förhandla med den fackförening som är motpart i kollektivavtalet innan hen avslutar din anställning (MBL 11 §). Om du själv är medlem i en fackförening, som arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal med, har arbetsgivaren istället skyldighet att förhandla med din fackförening innan uppsägningen (MBL 13 § första stycket).

Om din arbetsgivare inte har uppfyllt sina förhandlingsskyldigheter kan du ha rätt till skadestånd (MBL 54-55 §§). Det kan därför vara bra att undersöka om din arbetsgivare antingen är bunden av kollektivavtal och om hen förhandlat med berörd fackorganisation, eller om du själv är medlem i fackorganisation och arbetsgivaren har förhandlat med denna organisation.

Kan du anmäla kollegan för förtal?

Förtal innebär att någon utpekar någon annan som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift om denna person som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Straffet för förtal är böter (brottsbalken 5 kap. 1 §). Uppgiften ska, för att det ska kunna räknas som förtal, vara av viss nedsättande beskaffenhet.

Vad som är "nedsättande" beror på kontexten i det enskilda fallet. Att du skulle dricka alkohol på arbetstid skulle enligt min bedömning kunna anses vara en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning, eftersom det i allmänhet finns en negativ syn på ett sådant agerande. Det spelar i sammanhanget inte någon roll om uppgiften är sann eller inte. Det spelar inte heller någon roll om uppgiften i sig har haft betydelse för att arbetsgivaren avbröt din provanställning.

För att din kollega ska kunna dömas för förtal krävs också att denne haft uppsåt. Detta innebär, något förenklat, att kollegan ska ha haft avsikt, insett, eller varit likgiltig inför, att denne lämnade en uppgift till arbetsgivaren som var ägnad att utsätta dig för andras missaktning.

Något som kan vara svårt i ditt fall är bevisningen. Har din kollega kommunicerat med din arbetsgivare skriftligen är detta till din fördel.

Avslutande råd

Ta upp frågan med din arbetsgivare, förklara att det hela är ett missförstånd. Når du inte framgång med detta, undersök om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, och vad detta säger om provanställningar. Sägs där något annat än att de kan sägas upp i förtid kan du angripa uppsägningen med stöd av detta. Undersök om arbetsgivaren har uppfyllt sin eventuella förhandlingsskyldighet med berörd fackorganisation. Vill du gå vidare med en anmälan om förtal kan du göra detta hos polisen, antingen på telefon eller via deras hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84287)