Min arbetsgivare kränker mig. Jag har fått ett nytt jobb, men har knappt två månader kvar på uppsägningstiden? Kan jag sluta på mitt nuvarande jobb tidigare?

Hej! Jag jobbar inom vård-och omsorg i provat regi och har en arbetsgivare som jag upplever kränker mig och ger mig direktiv om att jag ska utföra arbetsuppgifter som inte åligger i min profession. Jag har sagt upp mig men har lite mindre än två månader kvar på uppsägningstiden. Jag har fått ett nytt jobb och de tar gärna emot mig tidigare. Vad kan jag göra för att sluta tidigare och slippa bli skadeståndsskyldig?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga gäller om du har rätt att sluta på ditt nuvarande jobb trots att uppsägningstiden inte har gått ut ännu. Jag kommer att gå igenom vad som gäller dels om arbetsgivarens kränkande beteende gentemot dig, dels om uppsägningstider och slutligen vad du kan göra nu. Jag tolkar din fråga som att du har en tillsvidareanställning. Om så inte är fallet (dvs. om du är visstidsanställd) är du välkommen att skicka in en ny fråga.

Kränkande behandling av arbetsgivaren

Till att börja med vill jag tala om att det naturligtvis inte är acceptabelt att din arbetsgivare kränker dig. Det framgår av Arbetsmiljölagen (AML) att arbetstagare ska ha en bra arbetsmiljö (här), och det inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Mobbning och annan kränkande behandling på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem. Arbetsgivaren har ett ansvar att agera mot mobbning på arbetsplatsen. Om man blir utsatt för mobbning eller kränkande behandling på jobbet bör man ta upp det med skyddsombud (här) på arbetsplatsen eller med facket (om man är medlem).

Uppsägningstid

När det gäller frågor om uppsägningstid tillämpas LAS (lag om anställningsskydd) (här). LAS är semidispositiv, vilket innebär att man kan avvika från LAS genom kollektivavtal. Det framgår inte av din fråga om ni har kollektivavtal eller andra avtal som påverkar uppsägningstidens längd, så jag kommer att gå igenom vad som gäller enligt LAS. Som jag skrev i början av mitt svar utgår jag i mitt svar från att du är tillsvidareanställd (här). Hur lång uppsägningstid man har vid en tillsvidareanställning beror på hur länge man har varit anställd (här).

Lön och andra förmåner under uppsägningstiden

Om en arbetstagare har blivit uppsagd har han eller hon rätt att under uppsägningstiden behålla lön och andra anställningsförmåner, även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (här). Då den anställde inte är arbetslös förrän uppsägningstidens slut har hen rätt till samma ersättning som om anställningen hade fortsatt. Det är under förutsättning att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att när som helst kunna utföra arbete under hela uppsägningstiden förutom när arbetsgivaren förklarar arbetstagaren arbetsbefriad.

Arbetsgivaren kan besluta att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under hela eller en del av uppsägningstiden (här), och då får arbetsgivaren avräkna förmåner som arbetstagaren har haft från en annan anställning (jfr med vad som sägs om förmåner under uppsägningstiden här).

Vad du kan göra nu

Arbetsgivaren kan besluta att uppsagd arbetstagare inte behöver stå till förfogande under hela uppsägningstiden eller del av uppsägningstiden. I annat fall förväntas arbetstagaren stå till förfogande på jobbet under uppsägningstiden. Det finns tyvärr ingen bestämmelse i lagen som kan hjälpa dig att komma ifrån din nuvarande arbetsplats tidigare. Det du kan göra är att prata med arbetsgivaren och försöka komma överens om att du kan få sluta jobba tidigare. Om du är medlem i facket rekommenderar jag att du börjar med att kontakta facket för vidare rådgivning. Som jag skrev ovan rekommenderar jag även att du tar kontakt med facket (om du är medlem) samt skyddsombud på arbetsplatsen och påtalar att arbetsgivaren har kränkt dig.

Om du har fler frågor är du välkommen att ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Lycka till!

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000