Migrationsverkets handläggningstider

2016-10-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
hej!jag har ringt till migrationsverket och frågat om det är något lag som de följer när det gäller handläggningstider eller inte ???!!!då svarade de att det är inget som gäller handläggningstider , men det själva handläggaren som bestämmer den tiden ?!!hur ska man veta vilket lag som gäller i såna fall ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 7 § Förvaltningslagen finns ett allmänt krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. Kravet innebär att Migrationsverket har en skyldighet att handlägga ärenden utan oskäliga dröjsmål. Regeln är öppet formulerad och ger inte klara besked om hur länge handläggningen får ta.

Vad som är skälig handläggningstid beror på samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Men Europadomstolen har i sin praxis tagit hänsyn till ärendets svårighetsgrad, om det är myndigheten eller sökanden som orsakat dröjsmålet och hur viktigt ärendet är för sökanden.

Oskälig handläggningstid kan utgöra en försummelse från myndigheten och det du kan göra är att väcka talan om skadestånd mot staten enligt 3 kap 2 § Skadeståndslagen.
Du måste kunna visa att dröjsmålet har orsakat dig ekonomisk skada eller kränkning om du ska lyckas få skadestånd enligt 3 kap 2 § Skadeståndslagen.

Enligt utlänningsförordningen ska t.ex. handläggningstiden för ett ärende om uppehållstillstånd pga familjeanknytning vara som längst nio månader, om inte särskilda skäl föreligger. Utlänningsförordningen innehåller mer regler om handläggningen för olika typer av ärenden, du hittar förordningen här.

Om man anser att man själv eller någon annan blivit felbehandlad av en myndighet kan man vända sig till Justitieombudsmannen (JO) genom att göra en anmälan. En anmälan kan leda till ett beslut där JO uttalar sig om huruvida myndigheten gjort rätt eller fel. Besluten är inte bindande men brukar i praktiken följas. Att migrationsverkets långa handläggningstider idag beror på en krissituation i dagsläget ska givetvis inte drabba dig som enskild men trots detta så kan det vara svårt att påverka handläggningstiderna på grund av Migrationsverkets höga belastning för tillfället.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att skriva en kommentar här, att ställa en fråga till eller att vända dig till någon av våra Express-tjänster.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll