Migrationsverket upphäver tidigare beslut om att avbryta verkställigheten av utvisningsbeslutet

2021-03-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Vad betyder: Migrationsverket beslutar att upphäva tidigare beslut om att avbryta verkställigheten av utvisningsbeslutet?Finns det inget beslut om utvisning längre?Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Min tolkning är att Migrationsverket har tidigare fattat ett beslut om att utvisningsbeslutet inte ska verkställas, vilket innebar att personen i fråga inte skulle längre utvisas. Dock har myndigheten nu fattat ett nytt beslut om att det tidigare beslutet om att avbryta verkställigheten av utvisningsbeslutet ska upphävas. Detta innebär att utvisningsbeslutet ska nu verkställas och personen i fråga ska utvisas.

Jag vill uppmärksamma möjligheten för personen som har fått beslutet att överklaga Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen. Detta kan personen göra, om denne inte har skrivit under en så kallad nöjdförklaring. Om personen har skrivit under en nöjdförklaring kan hen inte längre överklaga beslutet och måste då planera sin hemresa. Mer information om hur personen i fråga kan överklaga finner du på Migrationsverkets hemsida, klicka här.

Jag hoppas att det var svar på din fråga och att det kommer att lösa sig för personen som fått utvisningsbeslutet. Återkom gärna om ni har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91289)