Migrationsmåls laga kraft och 4-årsregeln

Fråga om 4-årsregeln för ny asyl ansökan. Hur räknar man tiden från domens laga ikraftträdande? Ingår allaöverklaganden, även det som innebär att prövningstillstånd ej medgivits? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om den som har ansökt om uppehållstillstånd som asylsökande får avslag på sin ansökan, får hon eller han avvisas eller utvisas. Ett sådant beslut om avvisning eller utvisning upphör som huvudregel att gälla 4 år från det att beslutet vann laga kraft, vilket brukar kallas 4-årsregeln. Besluten vinner laga kraft vid olika tider beroende på i vilken instans som beslutet har tagits:

- Ett beslut av Migrationsverket vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet meddelats.

- Överklagas beslutet till Migrationsdomstolen vinner deras beslut som huvudregel laga kraft 3 veckor efter att det meddelats.

- Vid överklagande till Migrationsöverdomstolen vinner deras beslut laga kraft direkt vid beslutets meddelande. Detta beror på att Migrationsöverdomstolen är sista instans, det vill säga att det inte går att överklaga längre. Samma gäller om Migrationsöverdomstolen väljer att inte bevilja prövningstillstånd, då vinner beslutet laga kraft vid beslutets meddelande och tiden räknas från denna dag.

Slutsats

Vilket datum som tiden börjar räknas ifrån varierar alltså beroende på vilken instans ni överklagat till och när beslutet vinner laga kraft. Alla överklaganden ingår och skjuter fram datumet som de 4 åren börjar räknas ifrån. Om prövningstillstånd inte beviljas, räknas laga kraften från den dag som beslutet om att inte bevilja prövningstillstånd meddelades.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du några andra funderingar får du gärna kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000