Mejla klandervärd information till kollegor - förtal?

FRÅGA
Hej,En kollega har fått för sig att maila ut till en sändlista (som innefattar ALLA kollegor) på min arbetsplats, där han öppet anklagar mig för att ha stulit programkod rakt av mer eller mindre, och använt denna i min egen applikation. Jag vet till 100% att ingen av koden är stulen där ifrån, och är skriven i ett helt annat språk, han bara gjorde ett drastiskt antagande om att detta. Min kod är helt öppen och finns tillgänglig för världen, han har inte ens tittat på den, utan bara antar att det är hans kod som stulits och gjorts mindre justeringar av den.Jag känner mig ganska så kränkt av detta, och just att han också mailade denna anklagelse rakt ut till alla, inte som en fråga till mig där han CC'ar andra, utan som ett påstående och en sanning.Min fråga är, skulle detta falla under förtal, ärekränkning, eller liknande?mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den brottsrubricering som kan vara aktuell i ditt fall är förtal (5 kapitlet 1 § brottsbalken). För att någon ska dömas för förtal krävs det att denne har utpekat någon såsom brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift ägnad att utsätta personen för andras missaktning.

Eftersom din arbetskamrat har mejlat alla dina kollegor och tydligt sagt att du har stulit en programkod innebär detta att hans handlingar passar in på brottsbeskrivningen. Baserat på informationen i din fråga låter det som att du kan anmäla din kollega för förtal. Jag kan tyvärr inte uttala mig om hur en domstol skulle döma i frågan, då flera faktorer kan spela roll vid bedömningen. Jag rekommenderar ändå att du polisanmäler denna händelse för att söka upprättelse.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1148)
2021-03-05 Kan jag anmäla min frus son för förtal när han säger att vi är alkoholister?
2021-03-03 Vad utgör förtal?
2021-03-03 Preskription Förtal
2021-03-01 Kan man anmäla någon för förtal när denne påstår att man inte betalar skatt?

Alla besvarade frågor (89934)