FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott23/08/2015

Medverkan till olovlig körning

Hej

Om jag lånar ut mitt hästsläp (som det oftatst krävs E-kort eller utöka B-behörighet för att dra) till någon som inte har denna behörighet (har bara B-behörighet) gör jag mig skyldig till medverkan till olovlig körning då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig körning gör den sig skyldig till som kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det, vilket framkommer i Trafikbrottslagen 3 § 1 st. Vilka fordon som utgör körkortspliktiga fordon definieras i Körkortslagen 2 kap. Den som lånar hästsläpet av dig gör sig alltså därmed skyldig till olovlig körning om han eller hon kör detta utan att vara behörig.

Även tillåtande till olovlig körning är kriminaliserat, Trafikbrottslagen 3 § 3 st. Detta brott, som är att betrakta som medverkan till olovlig körning, består i ett tillåtande av någon annan att föra ett sådant fordon utan att den person som för fordonet är berättigad därtill. Brott enligt denna bestämmelse begås i första hand av den som förfogar över fordonet, exempelvis fordonets ägare. Alltså begår du ett brott om du som ägare lånar ut ditt hästsläp till en person som saknar behörighet, du medverkar då till den olovliga körningen.

Den påföljd som gäller för brottet tillåtande av olovlig körning är böter. Brottet utgör ett så kallat oaktsamhetsbrott vilket innebär att det inte krävs mer än oaktsamhet från din sida för att du skall kunna fällas för brottet. Det är alltså sannolikt att du skulle kunna dömas för brottet tillåtande av olovlig körning om du lånade ut ditt hästsläp och då troligen med böter som påföljd.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Kristina SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?