FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt17/09/2017

Medverkan till misshandel

Hej!

T bevittnar misshandel och han deltar inte, men han förhindrar den inte heller och hjälper inte på något sätt den utsatta. Den utsatta blir misshandlad så att han fick föras med ambulans till sjukhus. När polisen kommer så anhålls även T. Han åtalas för att han med sin passivitet låtit misshandeln ske och fortsätta. Han bör därför dömas för medhjälp till grov misshandel. Varför blir det såhär? Vilka lagar stödjer det? Eller fler argument för att han ska bli dömd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här situationen är reglerad i brottsbalken 23 kap. 4 § som reglerar när en person kan bli dömd för medhjälpande till brott. För att en person ska bli dömd till medverkan behöver den personen på något sätt främjat brottet som skett. Detta kan ske både fysiskt t.ex hjälpa till vid ett inbrott, eller genom uttalanden t.ex genom att med råd främja brottet. Enligt situationen ovan gjorde T inget annat än att vittna misshandeln och enligt min mening ska han därmed inte bli dömd för medhjälp till grov misshandel.

Det finns några rättsfall på området som kan förtydliga när en person medverkar till ett brott. I NJA 1963 s. 574 hade en man inte gjort annat än att ta emot en kompis rock och höll i denna, medans kompisen misshandlade och rånade en mötande. Han som höll i rocken dömdes till medhjälp till misshandeln då HD ansåg att när han tog emot rocken och fortsatte hålla den förstod han att han främjade den kommande misshandeln.

I NJA 1984 s. 922 hade ett gäng ungdomar som färdades i en bil misshandlat några fotgängare. En av ungdomarna (A) hade följde med i bilen och gick ut när bilen stannade för att de övriga ungdomarna skulle misshandla fotgängarna. Eftersom A inte hade gjort något för att främja misshandeln friades han från medverkan till misshandeln. I fallet konstaterade HD att en handling som varken fysiskt eller psykiskt har övat inflytande på brottets tillkomst, inte är att anse som medverkan.

Med stöd av rättsfallen ovan ska T enligt min mening bli dömd till medverkan till misshandeln. Det finns dock ett undantag på vad HD konstaterade i rättsfallet från 84. Om någon är i en så kallad garantställning kan den personen genom underlåtenhet ansets ha främjat brottet. Med en garanställning menas att en person genom t.ex anställning har tagit på sig ett ansvar som går utöver vad en vanlig medborgare har. Ett tydligt exempel är om en ordningsvakt inte gör något för att bryta upp en misshandel, i de fallet kan ordningsvaktens underlåtenhet vara tillräckligt för att ha främjat brottet.

Hoppas du fick svar på din fråga!Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo