Medling vid grov kvinnofridskränkning

Hej. Min man har vid tillfällen misshandlat mig då han varit onykter. Han kan bli aggressiv om han inte får sprit. Nu sitter han häktad för grovkvinnofridskränkning samt misshandel mot mig. Kan vi få medling ?

Hans problem beror på alkoholism sedan har han en del han skulle behöva bearbeta sedan gammalt. Vad är vår chans till medling och mildare straff?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som om du undrar om du och din man har chans till medling när han står häktad för grov kvinnofridskränkning mot dig.

Medling vid brott regleras i Lag om medling med anledning av brott.

Vad är medling?

Medling innebär att gärningsmannen och brottsoffret möts inför en medlare för att prata om brottet och konsekvenserna av denna (2 § lag om medling med anledning av brott). Det finns flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att medling ska vara tillämpligt:

Både gärningsmannen och offret ska delta frivilligtDet brott medlingen avser ska vara anmält till PolismyndighetenGärningsmannen ska ha erkänt gärningenMed hänsyn till samtliga omständigheter ska det framstå som lämpligt
Är medling möjligt för er?
Av dina uppgifter framgår inte om din man har erkänt gärningen eller inte. Om han inte har gjort det är medling inte möjligt. Även om han har erkänt gärningen är det troligt att medling inte kommer ske, eftersom det kan betraktas som olämpligt. I förarbetena till lagen (prop.2001/02:126) framgår att medling vid våld mot en kvinna i en nära relation inte är lämpligt. Även om medling är möjligt påverkar det inte påföljden, det ger alltså inte din man ett mildare straff.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,
klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,
klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och
välj knappval 1.

Med vänliga hälsningar,

Veronica BorgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo