Medlåntagare eller långivare

2015-01-23 i Fordringar
FRÅGA
Hej. Jag har fått fråga att gå in som medlåntagare till anhörig lån bostadsrätt min del ca 1 milj. Tror nog amorteringarna kommer att skötas men är ändå lite orolig. Så undrar: vilket alternativ är fördelaktigast för min del, för att minimera mitt risktagande o få bäst kontroll: 1. Att begära komplettering till redan upprättat köpeavtal att jag står med som ägare - ex om stå för halva lånet, ex äga hälften eller 2. Upprätta nåt juridiskt dokument oss emellan att den anhörige är skyldig mig halva lånet o eventuella övriga kostnader ?Jag har själv inga lån, om 3 år blir jag pensionär o vill använda mitt sparkapital då för att leva. Skattemässigt vet jag heller inte vad som är bäst.Helst så lite krångel som möjligt, men det är ett stort ansvar som medlåntagare så mycket tacksam för svar om möjligt.
SVAR

Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!

Först och främst bör jag förtydliga att gå in som medlåntagare för en bostad som man själv inte har för avsikt att använda som permanentbostad, är riskfyllt och avråds från att göra i alla situationer. Såsom medlåntagare har man lite eller inget att vinna och en avsevärd riskexponering.

Det är däremot förståeligt att man i vissa situationer ändå kan tänka sig att vara delaktig i ett sådant lån för att underlätta för någon annan. I dessa fall skulle jag trycka på nödvändigheten i att göra detta så säkert som möjligt, även om man inte helt kan undkomma risken det innebär.

Som medlåntagare bör man ta ställning till om det är fråga om att låna ut pengar till någon annan, eller att kliva in som delfinansiär i ett bostadsköp. I den situationen du beskriver skulle jag föreslå att i förstahand begära äganderätt för den andel som du tar upp lån för, precis som du beskriver i din punkt 1 ovan. Det innebär att förutom upprätta nödvändiga köprättsliga handlingar, även begära att hos bostadsrättsföreningen bli inskriven såsom delägare. Detta steg är nödvändigt för att det ska framgå för utomstående att du verkligen är delägare till bostadsrätten. Säkerheten för lånet du upptar kommer då utgöras av bostadsrätten och du kan då endast bli betalningsskyldig för fodringen vars belopp inte går att hämta ur en tvångslikvidation av bostaden. Detta upplägg har då främst riskexponeringen i att du kommer ta del av en eventuell värdeminskning av bostadsrätten, samtidigt ger det dig en rätt till en eventuell värdeökning. Ett särskilt problem med detta upplägg är att bostadsrättsförningen eventuellt inte godkänner dig som delägare av bostadsrätten just av den anledningen att det inte kommer utgöra din permanentbostad. Bostadsrättsföreningar brukar generellt avvärja spekulationsköp av bostadsrätter, vilket det i så fall skulle vara fråga om här.

I en situation där du inte får äganderättsanspråk på bostadsrätten är det istället fråga om ett lån. Det innebär dels att du inte behöver bekymra dig över någon värdeökning eller värdeminskning av bostaden, eller att bostadsrättsföreningen skulle gå i konkurs eller liknande. Det innebär även att du mest troligtvis står utan säkerhet för lånet, dina möjligheter att erhålla betalning för lånet blir helt beroende på låntagarens betalningsmöjligheter. I sådant fall rekommenderar jag att man upprättar ett skuldebrev för vilket belopp försträckningen (lånet) gäller samt hur och när det ska betalas av.

Med ovanstående i beaktande skulle jag råda till att kräva äganderätt till bostaden för den del du belånar. Detta kan dock visa sig omöjligt om bostadsföreningens stadgar hindrar detta. I sådant fall återstår ett vanligt penninglån med ett skuldebrev som underlag, för vilket jag skulle avråda det starkaste ifrån.

En skatterättsligg bedömning av situationen låter sig inte göras. Det uppstår endast skattskyldighet för eventuell inkomst du kan erhålla genom köp av bostadsrätten eller vanligt penninglång (ränteintäkter). Bägge dessa typer av inkomster hamnar under inkomstslaget kapital men vilka direkta skatteeffekter sådana eventuella inkomster skulle ge dig kan endast bedömas efter en närmare undersökning av hela din skattemässiga situation.

Jag hoppas detta har varit till hjälp för dig.

Om du skulle välja att gå vidare med det här rekommenderar jag att du anlitar ett juridiskt ombud för att upprätta nödvändiga handlingar. Om du önskar ett sådant ombud kan du återkomma till mig på min nedanstående email så sätter jag dig i kontakt med ett sådant ombud.

Med vänliga hälsningar

fredrik.norberg@lawline.se

Fredrik Norberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (693)
2020-06-30 Kontraktsbrott - åtgärder.
2020-06-25 Jag har riktat ett betalningskrav på en nästan tioårig faktura till min f.d. uppdragsgivare. Vad bör jag tänka på?
2020-06-22 Preskription av fordran. Vad gäller?
2020-06-17 Vad händer med skulden till min sambo när jag avlider?

Alla besvarade frågor (81763)