Medicinska hinder mot att ta körkort

2019-02-10 i Trafik och körkort
FRÅGA
hej jag har en fråga gällande, körkort? vilka diagnoser är godkända för att man ska kunna få ta körkort? har nämligen bipolär diagnos utan aktuella symptom eftersom jag har en medicin som fungerar, och adhd? kan jag få ta körkort trots dessa diagnoser?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

De grundläggande kraven för att få inneha körkort följer av 3 kap. 1 § körkortslagen. Ett av kraven är att man ska ha körkortstillstånd. Ett sådant tillstånd meddelas endast den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon (3 kap. 2 § första stycket körkortslagen)

Medicinska hinder att ta körkort.

För att få inneha ett körkortstillstånd behöver man ha tillfredsställande syn och att man i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten (3 kap. 2 § tredje stycket körkortslagen).

Transportstyrelsen har släppt föreskrifter (TSFS 2010:125) gällande de medicinska kraven och vad som kan utgöra hinder mot att inneha körkortstillstånd, där återfinns bl.a. ADHD och bipolär (manodepressiv) sjukdom (14 kap. 1 § och 15 kap. 1 samt 3 § TSFS). Det är oftast inga problem med att få körkortstillstånd om man har diagnosen ADHD. Däremot krävs det att man lämnar in ett läkarintyg. Bipolär sjukdom kan dock utgöra ett hinder mot att få körkortstillstånd och även här krävs det att man lämnar in ett läkarintyg.

Gällande läkarintyget så kommer läkaren att bedöma den medicinska lämpligheten att inneha körkort (17 kap. 1 § TSFS). Bedömningen görs mot bakgrund av trafiksäkerhetssynpunkt och läkaren kommer bl.a. väga in förmågan att följa regler och förstå andras beteenden i trafiken.

Slutsats

Tyvärr kan jag inte att säga ifall de diagnoser du har faktiskt utgör hinder mot att inneha körkort. Det är upp till en specialistläkare att göra den medicinska bedömningen om lämpligheten. Mitt råd att du kontaktar Transportstyrelsen och frågar dem om just läkarintyget.

Jag vill även tipsa om Transportstyrelsen informationsbroschyr om just detta. I den kommer du hitta mycket bra information om de medicinska kraven för körkort.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du har några fler funderingar.

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (555)
2019-05-22 Hur fungerar det att överklaga ett beslut om återkallat körkort?
2019-05-15 När får en kommun flytta ett fordon omedelbart?
2019-05-11 Kan man få ett gratis körkort av polisen om man haft ett antal olovliga körkort?
2019-05-11 Kan mitt körkort bli återkallat trots att jag blev frikänd för trafikbrott?

Alla besvarade frågor (69223)