Medhjälp till rattfylleri

2021-04-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Har läst lite om medhjälp till rattfylleri och har en fråga då en händelse inträffat i bekantskapskretsen. Person A och B lämnar ett ställe samtidigt. Person A kör bilen och under resans gång (efter uttalat bråk) bestämmer sig person B (som äger bilen) att han inte kan åka med då person A inte är kapabel att framföra bilen säkert pga av, påstådd, alkoholpåverkan. Person B har med säkerhet druckit innan, oklart om när person A druckit. Person B kliver ur bilen, lämnar nyckeln och bilen till person A att fortsätta köra. Person A kör på ett vägräcke, ringer bärgare och polis kommer också till platsen. Person A blåser för rattfylla. Har person B något ansvar i det hela då hen äger bilen, gjort bedömning att fortsatt körande inte fungerar men ändå lämnar över bil med nyckel till person A utan att bry sig om vad som händer.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag använda mig av lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) samt brottsbalken (BrB). Jag förstår din fråga som att du vill veta om B kan ha gjort sig skyldig till medhjälp till rattfylleri från dem omständigheter som du nämner i din fråga.

För rattfylleri så föreligger både böter och fängelse i högst sex månader i straffskalan (4 § TBL). Bestämmelsen om medverkansansvar är gemensam för alla brott i brottsbalken, samt de specialstraffrättsliga brott för vilka fängelse är föreskrivet (23 kap 4 § BrB). Eftersom fängelse finns i straffskalan för rattfylleri är medhjälp till rattfylleri straffbart.

När kan man dömas till medhjälp till rattfylleri?

För att kunna dömas till medhjälp så krävs det att man har främjat brottet genom "råd eller dåd" (24 kap 4 § 1 st BrB). Har någon förmått någon till gärningen så döms hen till anstiftan, annars till medhjälp. Främjandet kan alltså antingen vara fysiskt eller psykiskt. Det innebär att straffansvar för medhjälp till rattfylleri aktualiseras om man till exempel lånar ut sin bil till den berusade personen eller lämnar sina nycklar till personen.

Eftersom B i detta fall lämnar sina nycklar till A samt vet att A är onykter och inte kan köra bilen på ett säkert sätt, så har B genom "råd eller dåd" främjat brottet rattfylleri. Person B kan därmed ha gjort sig skyldig till medhjälp till rattfylleri.

Har medhjälparen uppsåt?

Avslutningsvis så måste det även uppmärksammas att varje person (gärningsman och medhjälpare) döms efter sitt egna uppsåt eller oaktsamhet som ligger hen till last (23:4 3 st BrB). Det innebär att för att medhjälparen ska kunna dömas till medhjälp till rattfylleri så måste hen ha uppsåt till att föraren kör rattfull. Enligt omständigheterna i din fråga så vet B att A är onykter när hen ger nycklarna till A, samt att B vet att A kommer i och med detta fortsätta köra bilen onykter. I detta fall kan därmed B göra sig skyldig till medhjälp till rattfylleri.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96522)