Medgäldenär eller medlåntagare

2017-03-01 i Skuld
FRÅGA
Hej! Jag är medsökande på ett lån där huvudlåntagaren nu är 0 taxerad. Är jag nu huvudansvarig att betala igen lånet?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig Lawline med din fråga.

För en medsökande(medgäldenär) gäller som utgångspunkt att långivaren(borgenären)kan kräva betalning av vilken utav låntagarna(gäldenärerna) som hen önskar. Man blir som låntagare(gäldenärer) ansvariga "en för alla, alla för en". Detta följer av 2 §, första stycket Skuldebrevslagen.

Det vad som gäller om något annat inte är avtalat med långivaren(borgenären). Om det i lånevillkoren står att ni låntagare ska ha någon slags delad ansvarighet, det vill säga att långgivaren(borgenären) inte kan kräva vem utav er hen väljer, utan bara t ex hälften vardera, så gäller det som står i villkoren. Detta följer utav att det i lagtexten står "utan förbehåll om delad ansvarighet", i 2 § första stycket Skuldebrevslagen.

Att långivaren får välja vem hen vill kräva betalning av är en sak för sig, den utav låntagarna som betalar får sedan rätt att kräva de andra låntagarna på deras andelar. Detta följer av2 § andra stycket Skuldebrevslagen. Om det bara finns en till låntagare och denne inte har pengar, så kan du via kronofogdemyndigheten få hjälp att få betalt efter hand som hen får pengar, eller genom utmätning av egendom.

Sammanfattningsvis:

Långivaren kan välja vem utav er låntagare som ska betala skulden, om ni inte har avtalat annat med långivaren. Ni måste se efter i lånevillkoren för att ta redan på detta.

Om du tvingas betala så får du sedan kräva övriga låntagare på deras andel. Har de inga pengar så kan du ta hjälp av kronofogdemyndigheten att få betalt.

Jag hoppas att du tycker dig har fått svar på din fråga, använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (475)
2021-01-25 Vad kan jag göra om någon vägrar betala tillbaka?
2021-01-24 Om man har gått i borgen, går det att frånträda borgensavtalet?
2021-01-19 Vad kan man göra för att driva in en skuld?
2021-01-10 Indrivning av skuld som privatperson

Alla besvarade frågor (88449)