Medför ett avtalsbrott att avtalet är ogiltigt?

2020-04-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! En fråga om avtal.Om jag ingår ett skriftligt avtal där bägge parter förbinder sig till vissa saker (bla utbetalning av en exakt summa under en period med utsatt datum) och ena parten bryter mot avtalet, är avtalet fortfarande giltigt? Är jag fortfarande tvungen att följa avtalet eller kan jag anse att avtalet är ogiltigt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det faktum att en part bryter mot avtalet medför att avtalet blir ogiltigt eller om du fortfarande är tvungen att följa avtalet.


Ett avtals giltighet

Ett giltigt avtal sluts genom ett anbud och en accept (1 § avtalslagen). Detta innebär att den ena parten ger den andra ett förslag på en överenskommelse (anbudet) som den andra accepterar (accepten). Ett anbud och en accept av detta anbud medför alltså att parterna har ett giltigt avtal.

Vissa omständigheter vid tidpunkten för anbudet och accepten kan medföra att avtalet blir ogiltigt, trots att ett anbud och en accept ägt rum. Regler om detta finns i 3 kap avtalslagen (här). Exempel på sådana omständigheter kan vara att den ena parten blivit hotad att ingå avtalet (28 § avtalslagen). Att avtalet är ogiltigt innebär att ingen av parterna är bundna av det.

Avtalsbrott

När en part bryter mot ett avtal kallas det för att parten begått avtalsbrott. Detta medför inte att avtalet blir ogiltigt, utan att den part som brutit mot avtalet behöver kompensera den andra parten på olika sätt ex genom att betala skadestånd om avtalsbrottet inneburit skada eller så kan avtalet hävas. Detta kallas för en påföljd. Avtalet är dock fortfarande giltigt och den part som inte brutit mot det måste fortfarande följa det för att inte själv göra sig skyldig till avtalsbrott.

Sammanfattningsvis

Att din motpart brutit mot ert avtal innebär inte att avtalet blir ogiltigt och att du inte längre behöver följa det. Däremot ger det dig rätten att kräva en påföljd av din motpart eller att häva avtalet. Regler om vilka påföljder du kan kräva finns i den lag som reglerar ert avtal, och om en sådan lag inte finns, följer de av den allmänna kontraktsrätten.

Eftersom jag inte vet exakt vad ert avtal går ut på kan jag inte peka på vilken lag som reglerar avtalet eller ge några råd kring vilka påföljder du kan kräva. Vill du ha mer hjälp är du därför välkommen att höra av dig till Lawlines telefonrådgivning. Numret är 08-533 300 04 och den är öppen mån-fre kl.10.00-16.00.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Tanskanen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (334)
2021-02-27 Säga upp gymabonnemang
2021-02-19 Vad krävs för att ett avtal ska kunna jämkas?
2021-02-18 Kan säljare häva köpeavtal pga eget misstag?
2021-01-26 Ogiltighet av avtal som slutits under demens och alzheimers sjukdom

Alla besvarade frågor (89677)