Meddelande via brev om upphörande av prövotid vid villkorlig dom

2015-12-21 i Påföljder
FRÅGA
Får mån något brev hem när den villkorligadomen är slut?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

En villkorlig dom innebär att man får en prövotid på två år under vilken man ska vara skötsam och försörja sig själv efter bästa förmåga (se här) & (se här). Så vitt jag vet får man inget brev hem när det villkorliga domen är slut, däremot står det i lagen att prövotiden gäller från den dag domstolens avgörande vad gäller påföljd för brottet vinner laga kraft mot den som dömts (se här). Två år efter att domen vunnit laga kraft upphör alltså prövotiden som den villkorliga domen utgörs av.

Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återigen vända dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1532)
2021-06-16 Kan en arbetsgivare begära utdrag ur misstankeregistret?
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?

Alla besvarade frågor (93196)