Medborgarskap pga äktenskap

2021-01-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag är född svensk medborgare. Min fru är född medborgare i Barbados men har sedan 2008 också ett brittiskt medborgarskap. Vi bodde ihop i stockholm 1998-2000 då min fru beviljades 2 ettåriga uppehållstillstånd. Vi gifte oss och registrerade det hos Stockholms tingsrätt 1999. Vi bor i London, UK sedan 2000. Vi har en dotter som föddes i england men har svenskt medborgarskap. Hon kommer do kvar i England men vi vill flytta hem till Stockholm nu. Kan vi i vår situation söka ett svenskt medborgarskap åt min fru med stöd av 12§ 3 st. Medborgarskapslagen ?Min fru har ett svenskt personnummer med fyra sista siffror och vi får båda såna där orangea kuvert med pensionsprognoser ifrån Sverige, ändå verkar det som min fru inte kan vistas i Sverige utom som turist i 90 dagar per år, det verkar vansinnigt...MvhAndreas & Elaine
SVAR

Hej Andreas & Elaine och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Enligt lag (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL) 12 § p3 så får sökande naturaliseras även om förutsättningarna i 11 § inte är uppfyllda ifall det föreligger särskilda skäl. Enligt praxis och förarbeten ska hänsyn tas till såväl personliga förhållanden som andra omständigheter, t ex att Sverige kan ha nytta av att personen har svenskt medborgarskap, prop 1999/2000:147 s49. Jag kan inte uttala mig om ifall din fru skulle få medborgarskap via denna punkt, det skulle krävas mer information, men jag ser inte att det skulle vara omöjligt.

I er situation ser jag mer framgång via MedbL 12 § p2 som anger att en person kan naturaliseras om denne är gift med en svensk medborgare. Som huvudregel gäller att sökande kan naturaliseras efter 3 års hemvist i Sverige där äktenskapet varat i minst 2 år, MIG 2007:28. Fortsatt uppehållstillstånd skulle din fru med enkelhet få genom UtlL 5:3.

Här ser jag även en möjlighet till permanent uppehållstillstånd då ni registrerat ert äktenskap i Sverige, gift er i Sverige, haft hemvist här i 2 år under åren 1998-2000 då din fru erhöll tidsbegränsat uppehållstillstånd 2 gånger, och din fru redan har ett svenskt personnummer, UtlL 5:3, 5:8 och 5:16. Huvudregeln enligt UtlL 5:8 är att uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat såvida inte utlänningen sammanbott med make utomlands under en längre tid, vilket är eran situation. Vidare gäller enligt UtlL 5:16 att den som fått tidsbegränsat kan få ett permanent om förhållandena består, gör dem det inte ska ett permanent uppehållstillstånd ändå ges om utlänningen har särskild anknytning till Sverige eller om det föreligger andra starka skäl. Men hon bör kunna få ett permanent uppehållstillstånd redan genom UtlL 5:8 som e-contrario, dvs motsatsvis, anger att ett permanent uppehållstillstånd ska ges om utlänningen sammanbott med make utomlands under en längre tid.

Hoppas ni fått svar på era frågor!

Sanna Parkan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1238)
2021-10-25 Kommer en dröjsmålstalan att påverka ärendet negativt?
2021-10-24 Kan jag ansöka om familjeåterförening?
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?

Alla besvarade frågor (96586)