Medborgarskap och skötsamhet

2019-11-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Polisen tog mig 3 gånger för ringa narkotikabrott. Men jag hade aldrig haft på mig.Och har kört utan körkort 3 gånger. Sen fick jag mitt körkort och jag skötte mig från och med jag fick körkortet det var i januari 2019 och sista brott jag gjort var januari 2018. Och nu i oktober 2019 så tog polisen mig och då var jag positive fick dagsböter 50. Och jag kom till Sverige 18de mars 2014. Kan jag söka för svenskt medborgarskap nu?Tack !
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du undrar vad som krävs för att söka svenskt medborgarskap. Enligt 11 § medborgarskapslagen krävs att den som ansöker om medborgarskap ska ha (1) styrkt sin identitet, (2) fyllt 18 år, (3) permanent uppehållstillstånd i Sverige, (4) hemvist här i landet och (5) haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

Utifrån din fråga är kriterierna 3-5 relevanta. Om du har permanent uppehållstillstånd och har bott i Sverige sedan 18 mars 2014 uppnår du kriterier nummer 3 och 4. Det finns dock ytterligare reglering som anger att du inte får ha varit utanför landet mer än 6 veckor per år, med vissa undantag. I och med att det inte framkommer i din fråga att du varit utomlands under en längre tid kommer jag inte fokusera på detta.

Det 5:e kriteriet fastställer att man ska ha levt ett hederligt sätt. Brott kan påverka denna bedömning och om du har blivit dömd kan det behöva gå en viss tid från när du begick brottet till att du kan ansöka om svenskt medborgarskap. Detta kallas för karenstid. Enligt Migrationsverkets hemsida är karenstiden 1,5 år om du har blivit dömd för 50 dagsböter. Om du begick brottet i oktober 2019 måste du vänta i 1,5 år från och med det datumet du blev tagen. Om det finns ytterligare straff du har blivit dömd för kan karenstiden vara längre.

Hoppas att du fick svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Fiama Jimenez Flores
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1006)
2020-04-04 Hur lång tid kan det ta tills att jag får svenskt medborgarskap?
2020-03-31 Giftermål med person som väntar på uppehållstillstånd
2020-03-31 Vilken ålder styr asylprocessen?
2020-03-31 Hur kan man bli svensk medborgare?

Alla besvarade frågor (78751)