Medborgarskap

2020-12-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Vid identitets handläggningen på migrationsverket ljög hen om sin identitet (födelse ort samt vart de bodde), pga påverkan från andra på boendet som kommer från samma land. Personen tog ett beslut att göra som alla säger för att ge sina barn en bra framtid. Efter att ha bott i Sverige i 12 år och fått medborgarskap vill hen berätta för staten om de felaktiga informationen och rätta det. Kommer medborgarskapet att återkallas eller kommer hen att hamn i fängelse? Personen har funderat väldigt länge över detta och har inget kriminellt rekord eller gjort något olagligt!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Som jag förstått det vill du veta om det är möjligt att hens medborgarskap återkallas pga hen lämnat oriktiga uppgifter och om hen kommer att hamna i fängelse om denne berättar sanningen.

Reglering kring återkallelse av medborgarskap

Återkallelse av medborgarskap är i princip inte tillåten enligt svensk rätt och detta framgår av 2 kap 7 § regeringsformen (RF). Enligt bestämmelsen gäller som huvudregel att ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas av sitt medborgarskap i annat fall än då han samtidigt, efter uttryckligt samtycke eller genom att inträda i allmän tjänst, blir medborgare i annan stat.

Kan hen hamna i fängelse?
Det är olagligt att lämna oriktiga uppgifter om sin identitet. Om det visar sig att någon har lämnat falska identitetshandlingar eller oriktiga uppgifter om sin identitet kan Migrationsverket återkalla personens uppehållstillstånd och besluta att personen ska utvisas ur Sverige. Det finns emellertid ingen sådan reglering för den som fått medborgarskap. Dessutom är detta inte uppräknat som ett brott i brottsbalken.

Sammanfattning
Enligt RF kan inte ditt medborgarskap återkallas. Det finns inte heller ett föreskrivet straffansvar för detta.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91095)