Medborgarskap

Vid identitets handläggningen på migrationsverket ljög hen om sin identitet (födelse ort samt vart de bodde), pga påverkan från andra på boendet som kommer från samma land. Personen tog ett beslut att göra som alla säger för att ge sina barn en bra framtid. Efter att ha bott i Sverige i 12 år och fått medborgarskap vill hen berätta för staten om de felaktiga informationen och rätta det. Kommer medborgarskapet att återkallas eller kommer hen att hamn i fängelse? Personen har funderat väldigt länge över detta och har inget kriminellt rekord eller gjort något olagligt!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Som jag förstått det vill du veta om det är möjligt att hens medborgarskap återkallas pga hen lämnat oriktiga uppgifter och om hen kommer att hamna i fängelse om denne berättar sanningen.

Reglering kring återkallelse av medborgarskap

Återkallelse av medborgarskap är i princip inte tillåten enligt svensk rätt och detta framgår av 2 kap 7 § regeringsformen (RF). Enligt bestämmelsen gäller som huvudregel att ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas av sitt medborgarskap i annat fall än då han samtidigt, efter uttryckligt samtycke eller genom att inträda i allmän tjänst, blir medborgare i annan stat.

Kan hen hamna i fängelse?
Det är olagligt att lämna oriktiga uppgifter om sin identitet. Om det visar sig att någon har lämnat falska identitetshandlingar eller oriktiga uppgifter om sin identitet kan Migrationsverket återkalla personens uppehållstillstånd och besluta att personen ska utvisas ur Sverige. Det finns emellertid ingen sådan reglering för den som fått medborgarskap. Dessutom är detta inte uppräknat som ett brott i brottsbalken.

Sammanfattning
Enligt RF kan inte ditt medborgarskap återkallas. Det finns inte heller ett föreskrivet straffansvar för detta.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”