Maximi- och minimistraff

2019-04-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vad innebär Minimistraff respektive maximistraff? Varför har rättssystemet valt att ha den typen av straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med minimistraff avses det lägsta straff som kan följa på ett visst brott.

Med maximistraff avses det strängaste straff som kan följa på ett visst brott.

Som exempels kan nämnas olaga frihetsberövande 4 kap 2 § första stycket brottsbalken. Där är minimistraffet för ett brott som inte är ringa fängelse i 1 år och maximistraffet är fängelse i högst 10 år.

Anledningen till att man använder sig av straffskalor är främst att ett och samma brott kan vara mer eller mindre klandervärt dvs omständigheterna kan göra att det finns anledning till ett strängare straff. Samtidigt kan det finnas andra omständigheter som medför att straffet inte borde vara lika hårt. Minimistraffet sätter en lägsta nivå så att den som begått ett visst brott inte ska straffas för lindrigt och maximistraffet sätter en gräns för att straffet inte ska bli för hårt.

Hoppas det besvarade din fråga.

Vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2620)
2021-06-21 Uppsåt- och oaktsamhetskravet samt olika brottsformer
2021-06-19 Krävs åtalsförordnande för att åtala en gärning som är straffri i ett visst land, men motsvarar brott i Sverige?
2021-06-17 Hur länge syns en straffvarning i belastningsregistret?
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?

Alla besvarade frågor (93293)