Maxbelopp gällande felparkeringsavgifter på privat mark

FRÅGA
Hejsan, Vad jag kan läsa mig till här på Lawline gällande felparkeringsavgifter på privat mark är att maxbeloppet på kontrollavgiften bestäms av vad kommunen som fastigheten ligger i har för maxbelopp. Vad gäller om kommunen ej har någon felparkeringsavgift? Vad är då maxbeloppet?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) finns regler för ägare av privat mark. Av 1 § i LKOP framgår att markägare som upplåter parkeringsplats får ta ut en kontrollavgift om du parkerar fel. Markägaren är skyldig att genom tydlig skyltning med vägmärken ange vilka parkeringsvillkor som gäller på platsen (3 § LKOP). Enligt 4 § 1 st. LKOP får kontrollavgiften inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

I 3 § i lagen om felparkeringsavgift föreskrivs att regeringen får ange det högsta och det lägsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till. Beloppen får därvid varieras med hänsyn till skilda slag av parkeringsöverträdelser. Avgiftens belopp fastställs av regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer. I förordningen om felparkeringsavgift (1976:1128) anges att kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp. Den 1 mars 2017 trädde en förordningsändring i kraft som innebär att en kommun kan fastställa felparkeringsavgiftens belopp till högst 1 300 kronor. Parkeringsavgiftens storlek bestäms alltså av varje enskild kommun men får vara lägst 75 kr och högst 1300 kr. (2a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift). Det innebär alltså att kontrollavgiften inte får överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen, nämligen 1300 kr.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (351)
2019-07-12 Ersättning för saklån och bevisbörda om lån kontra gåva
2019-07-03 Återkravsrätt vid felaktig utbetalning
2019-05-28 Hur driva tvist mot Försäkringskassan?
2019-05-23 Pantavtal mellan anställd och arbetsgivare

Alla besvarade frågor (71118)