FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB25/09/2014

Material som är mindre lämpligt att sprida

Nu för tiden har ju kameror blivit vanligt, min fråga om kamera uppsatts för ett visst ändamål fångar något annat minde bra att sprida. Och person behörig att hantera film/bild sprider detta. Kan denna person anmälas för förtal.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. 

Jag avgränsar mig till frågan huruvida man kan dömas för förtal om man sprider en film med mindre lämpligt material. Är man kamerans rättmätige ägare har man självklart självbestämmanderätt vad gäller kamerans "innehåll". 

Vill man sprida något på sociala medier eller på annan väg skall man dock vara beredd att ta konsekvenserna som finns om det man filmatiserat eller fotograferat är straffbart. I Sverige har vi både yttrande- och tryckfrihet vilket innebär att vi har en möjlighet att uttrycka oss utåt på många olika sätt. Viktigt att anmärka dock är att när man sprider material, som visar andra människor, kan friheten komma att begränsas på så sätt att man inte skall skada en annan människa med sitt agerande. 

I brottsbalkens 5 kapitel som du hittar https://lagen.nu/1962:700 regleras ärekränkningsbrotten. Skyddsobjektet i detta kapitlet är en människas ära. Det rör sig om hur en människas goda namn, rykte och anseende uppfattas hos andra samt den egna känslan av vad anseendet utgör. Det kan vara skymfliga och skamliga händelser som framställs i bild men också verbala beskyllningar eller skällsord. 

För att det skall kunna röra sig om ett förtal skall en person utpeka en annan person så som brottslig eller klandervärd. Du nämner ju som ovan anger att en händelse som faktiskt är mindre lämplig att sprida också sprids av kamerans innehavare. Det innebär således att filmen exempelvis skall skada den aktuella personens anseende. 

Att inneha en film som är olämplig att visa för andra människor, där man troligtvis har filmat någon i smyg, kan falla in under bestämmelsen. Det handlar om baktanken med filmen och varför man väljer att visa den för andra. Kamerainnehavaren skall nämligen ha uppsåt till sitt agerande, det vill säga agera med vilje. Vill man skada en annan persons anseende och innehar en film som kan göra detta och väljer att visa den för andra tolkar jag det som att man har ett ett faktiskt uppsåt. 

Det kan dock anmärkas att kamerainnehavaren kan gå fri från ansvar om denne kan visa att det var försvarligt att visa filmen för andra. Det är dock inte troligt att så skulle bli fallet om denne inte har inhämtat samtycke av den person som "hängs ut" på detta sätt. 

Det handlar dock mycket om filmens innehåll så att säga. Eftersom jag inte vet vad filmen innehåller är det svårt att göra en helhetsbedömning. Skulle innehållet skada en person så som ovan angetts och kamerainnehavaren har uppsåt till detta samt att det inte är ett försvarligt agerande kan denne göra sig skyldig till brottet förtal. 

Jag hoppas att detta gav dig mer klarhet. 

Vänligen, 

Malin AndreassonRådgivare