Mätapparatur vid parkeringsbot

2016-11-04 i Trafikbrott
FRÅGA
ParkeringsbotJag fick en bot på 1000 i centrala Stockholm pga. parkering för nära ett övergångställe. Enligt parkeringsbolaget så stod min bil 8.2 meter ifrån. (10 meters regeln)Vilka krav på motbevis kan jag kräva utav parkeringsbolaget. Det borde ju gå att begära någon dokumentation som foto eller liknande.Enligt boten så användes lasermätare för att bekräfta avståndet. Bör inte den mätutrustningen kalibreras regelbundet ? Om så är fallet, så borde jag väl kunna begära ett intyg att detta är gjort inom rekommenderad tidsram ?Med vänlig hälsning Patrik
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bevisbördan för att du parkerat i strid med gällande villkor på parkeringsplatsen ligger på den kommun eller markägare (och härigenom parkeringsbolaget) vilket kan utläsas ur rättsfallet NJA 2013 s. 711 punkt 7. Kommunen eller markägaren måste således styrka att din bil stod parkerad på parkeringsplatsen vid den aktuella tidpunkten i strid med villkoren, i ditt fall att den stod just 8.2 meter ifrån övergångsstället och inte 10 meter, för att en framtida domstol ska anse att du är betalningsansvarig för felparkeringsavgiften (för beviskravet gäller NJA 1993 s. 764). Dokumentationen för parkeringsboten har du rätt att se vid en eventuell tvist. Ofta tillhandahåller bolagen detta självmant för att undvika rättegång och kunna styrka sin sak.

Det framgår inte av din fråga vilket parkeringsbolag som utställt boten, men majoriteten av dem kalibrerar sin utrustning varje eller varannan dag, vilket parkeringsbolagen normalt dokumenterar. En ”lasermätare” brukar ha en felkaliber på en till två centimeter, så i ditt fall är det sannolikt inte så att du kommer ha framgång med en talan om att den har mätt fel.

Normalt lägger man stor vikt vid de anteckningar eller den dokumentation som gjorts av kontrollanten. Du behöver således kunna bevisa, via foto eller annat tillförlitligt material, att den stått inom det tillåtna avståndet.

Jag önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88385)